Thông tin cập nhật

Đại hội lần thứ 10 của AsiaDHRRA

Đại hội lần thứ 10 của AsiaDHRRA
Trong các ngày 24-26 tháng 10 2016, Đại hội lần thứ 10 của Mạng lưới Đối tác về Phát triển Nguồn nhân lực Nông thôn Châu Á (AsiaDHRRA) đã diễn ra tại Khách sạn Mercure, thủ đô Viên chăn của Lào. Tham dự Đại hội có 11 đoàn đại biểu của 11 thành viên AsiaDHRRA đến từ 11 nước và các khách mời. Đoàn đại biểu của ViêtDHRRA dự Đại hội gồm có GS.TS. Bùi Quang Toản, TS. Bùi Sỹ Tiếu và Ths. Hoàng Việt Mười.

       Trong các ngày 24-26 tháng 10 2016, Đại hội lần thứ 10 của Mạng lưới Đối tác về Phát triển Nguồn nhân lực Nông thôn Châu Á  (AsiaDHRRA) đã diễn ra tại Khách sạn Mercure, thủ đô Viên chăn của Lào.

 Tham dự Đại hội có 11 đoàn đại biểu của 11 thành viên AsiaDHRRA đến từ 11 nước và các khách mời.

  Đoàn đại biểu của ViêtDHRRA dự Đại hội gồm có GS.TS. Bùi Quang Toản, TS. Bùi Sỹ Tiếu và Ths. Hoàng Việt Mười.   

        Đại hội lần này của AsiaDHRRA kết hợp với cuộc họp mặt khai trương Thỏa thuận về Khuôn khổ Hợp tác (FPA) 5 năm AsiaDHRRA vừa ký kết với Liên minh Châu Âu (EU).

        AsiaDHRRA xác định mục tiêu của sự kiện họp mặt là :

        - Cổ vũ rộng rãi các hoạt động hưởn ứng Muc tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn của cộng đồng Asean 2025 liên quan mật thiết với phát triển nông thôn bền vững và giải phóng sức mạnh của các tổ chức của nhân dân nông thôn.

        - Xây dựng, chi nhận, và gìn giữ những tiến bộ của công cuộc phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo do các tổ chức xã hội dân sự (CSO) và các tổ chức khác tiến hành ở các mức độ khác nhau.

        - Xác định các cơ hội cụ thể và các cơ chế hợp tác giữa các tổ chức xã hội dân sự (CSO)  với chính phủ, và các thực thể phát triển khác.

        - Thống nhất về các hoạt động ưu tiên cho các năm 2017-2018 nêu cao vai trò của các tổ chức Phát triển nông thôn (RDOs) và các tổ chức Nhân dân nông thôn (RPOs) nhằm đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) 2030 và  tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2015.

       - Tăng cường nhận thức và các hiểu biết của các lãnh đạo và các đối tác của các DHRRA về phát triển nông thôn và về các phạm vi hợp tác chiến lược , về tình đoàn kết hữu nghị với các bạn Lào.   

        Mở đầu là lời chào mừng của Ông Thongdam Phongphichith thay mặt cho LaoDHRRA và lời khai mạc của Bà Dwi Astuti Chủ tich AsiaDHRRA.

        Bà Marlene Ramirez, Tổng Thư ký AsiaDHRRA, giới thiệu đại biểu, thành phần Đại hội và Chương trình Nghị sự.  

        Tiếp theo là Thông điệp đề dẫn nhan đề : Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc đến năm 2030 và Tầm nhìn của cộng đồng ASEAN đến năm 2025 , do Phó Tổng Thư ký Văn hóa xã hội Công đồng Asean (ASCC) Vongthep Arthakaivalvatee trình bầy.

        Tham luận của Ông Soa Chivoan, Quốc vụ khanh, Bộ Phát triển Nông thôn Campochia, Nguyên Chủ tịch Hội nghị Phát triển Nông thôn và xóa đói giảm nghèo Asean (SOMRDPE), của bà Kaori Abe quan chức của FAO về thông tin các tổ chức xã hội dân sự và  đối tác vùng Châu Á Thái Bình Dương, bà Katinka Weinberger UNESCAP, Tiến sỹ Daniel Ruiz de Garibay quan chức của Diễn đàn nông thôn toàn cầu, của ông Chit Thavisay Vụ trưởng thuộc Ủy ban Quốc gia Phát triển Nông thôn và xóa đói giảm nghèo của Lào, Ông Hiroyuki Konuma cựu quan chức FAO , cựu cố vấn Học viện Kỹ thuật Châu Á (AIT)…và thảo luận hội trường sôi nổi đã thu được sự chú ý và có nhiều cảm nhận tích cực.

       Chương trình về Đại Hội nhiệm kỳ thứ 10 của AsiaDHRRA gồm :  Báo cáo chung  hoạt động của các DHRRA các nước và hoạt động của Ban Thư ký hai năm 2015-2016 do Tổng thư ký Marlene Ramirez trình bày, Phương hướng hoạt động và các chương trình cụ thể giành cho các tổ chức nhân dân nông thôn, các DHRRA các nước, hai năm tới (2017-2018) do chủ tịch Dwi Astuti trình bầy, Các báo cáo của các DHRRA, thảo luận,  tổng kết, và biểu quyết thông qua nghị quyết chung.

       Tại Đại hội, thay mặt ViệtDHRRA, GS.TS.Bùi Quang Toản đã trình bầy bản báo cáo về kết quả các hoạt động của 19 tổ chức thành viên của ViêtDHRRA trong các năm vừa qua (2015-2016) và phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo (2017-2018).

       Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã tham quan một số điển hình về Phát triển Nông nghiệp hữu cơ và chế biến nông sản của Lào vùng ngoại ô thành phố Viên Chăn.

       Đại hội lần thứ 10 của AsiaDHRRA đã thành công tốt đẹp.

^ Về đầu trang