Thông tin cập nhật

Hội thảo của Việt DHRRA về kế hoạch chiến lược Phát triển nguồn nhân lực nông thôn ở Việt Nam

Hội thảo của Việt DHRRA về kế hoạch chiến lược Phát triển nguồn nhân lực nông thôn ở Việt Nam

 

         Hai ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2019, tại Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP), 61 Hàng Chuối, Hà Nội, trong khuôn khổ triển khai dự án “Hợp tác vùng tăng cường nguồn nhân lực các tổ chức nhân dân Châu Á” (ReCoERDO) ở Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện (CAEV) đã tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề về kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực nông thôn ỏe Việt Nam của VietDHRRA.

          Nội dung cuộc hội thảo được xác định là bàn về cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình hoạt động 20 năm vừa qua (1999-2019) của “Mạng lưới hợp tác tình nguyện vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam” (ViệtDHRRA) và định hướng hoạt động cho thời kỳ 2020-2025.

         Tham gia cuộc hội thảo có 31 đại biểu đến từ 11 thành viên của ViêtDHRRA, tổ quản lý dự án ReCoERDO tại Việt Nam, Văn phòng Thường trực ViệtDHRRA,  các chuyên viên và tổ thư ký.

         Sau khi hoàn tất các thủ tục  và lời khai mạc của PGS TS Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chủ nhiệm ViệtDHRRA, GS TS Bùi Quang Toản,Giám đốc điều hàng CAEV, Chủ nhiệm ViêtDHRRA, Tổ trưởng tổ quản lý dự án ReCoERDO tại Việt Nam, trình bầy bản báo cáo tổng hợp quá trình hình thành, hoạt động và phát triển, những thuận lợi và khó khăn, những thành tựu và các bài học kinh nghiệm 20 năm vừa qua, từ khí thành lập cho đến nay, của mạng lưới Viêt DHRRA. Từ 6 thành viên ban đầu đến nay mạng lưới đã có 19 thành viên. Trên 20 lĩnh vực khác nhau về ngồn nhân lực nông thôn, với 8 phương pháp khoa học và thiết thực, hàng nghìn lớp tập huấn, hàng chục nghìn các cuộc hội thảo chuyên đề, các cuộc tham quan trao đổi kinh nghiệm và thành tựu, hàng nghìn mô hình trình diễn...đã đươc thực hiện. Hàng vạn cán bộ nồng cốt ở các cơ sở làng, bản, thôn, xóm, phum, sóc, từ cac vùng ven biển đến các vùng núi cao, đồng bào Kinh cũng như đồng bào các dân tộc ít người, đặc biệt là ở các vùng sâu , vùng xa, vùng kém phát triển đã được huấn luyện đào tạo. Nhiều người hiện nay đã trở thành lãnh đạo các cấp chính quyền hoặc các đoàn thể ở các địa phương. ..Nhiều hình thức khen thưởng ở trong nước và quốc tế đã được ghi nhận trong đó có giải thưởng ASEAN của CAEV. Trên thực tế, mạng lưới ViệtDHRRA, 20 năm qua đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực nông thôn của nước nhà.

        Tiếp theo đó hội thảo đã nghe bản báo cáo tham luận của PGS TS Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch của AsiaDHRRA. (Ông Hồng đồng thời cũng là Phó Chủ nhiệm đương nhiệm của ViệtDHRRA). Bản báo cáo trình bầy chi tiết về tôn chỉ, mục đích trước mắt và lâu dài, cơ cấu tổ chức và các  mối quan hệ quốc gia và quốc tế của AsiaDHRRA. AsiaDHRRA cũng là một mạng lưới vùng của các tổ chức ở 10 nước vùng Bắc Á và Đông Nam Á,  Việt Nam tham gia AsiaDHRRA từ đầu (1974), nhưng sau dó bị gián đoạn một thời gian và mãi tới 1996 mới chính thức tham gia trở lại. AsiaDHRRA đã tồn  tại suốt từ 1974 đến nay, đã đóng góp lớn lao cho sự phát triển nguồn nhân lực nông thôn ở các nước trong vùng. Hiện nay Việt DHRRA là một trong các thành viên nòng cốt của AsiaDHRRA.

        Các đại biểu đại diện cho các thành viên như Hội Nông dân (VNFU), Hội Tiêu chuẩn và Người tiêu dùng (VANASTAS), Liên minh Hợp tác xã (VCA), Hội Khuyến học tỉnh Nam định (Nam Định EPA), Công đoàn Ngành nông nghiệp (VNATU), Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ (NVCARD)... đã lần lượt báo cáo quá trình ổn định và phát triển, các hoạt động của đơn vị trong thời gian qua và dự kiến kế hoạch tiếp nối thời gian tới.

       Sau các phát biểu tổng kết của GS Bùi Quang Toản và PGS Nguyễn Xuân Hồng  cuộc hội thảo đã kết thúc thành công.

 

Văn phòng ViệtDHRRA

^ Về đầu trang