Thông tin cập nhật

Hội thảo Khoa học lần thứ hai về biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn mới

 Hội thảo Khoa học lần thứ hai về biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn mới
Việt Nam là một trong 5 nước được dự báo là sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Tình hình mưa, bão, lũ, lụt ở miên Trung giờ đây đang diễn ra khốc liệt, chưa biết khi nào dừng. Cũng như các kết luận của cuộc hội thảo: Mọi người hãy cảnh giác và hãy kiên cường.

 

            Trong các ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2020, tại Sky Hotel, 69 Trường Chinh, Hà Nội Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện (CAEV) và Nhóm Quản lý Dự án ReCOERDO tại Việt Nam, đã tổ chức cuộc Hội thảo lần thứ hai về chuyên đề “Biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn“.

           Tham gia cuộc Hội thảo có 27 đại biểu là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động xã hội, đại diện cho 16 thành viên của mang lưới ViêtDHRRA ở phía Bắc, các cộng tác viên, các đối tác và một số khách mời.

           Sau lời khai mạc của GS TS Bùi Quang Toản Giám đốc điều hành CAEV, Chủ tịch ViêtDHRRA, Trưởng nhóm Điều phối Dự án ReCOERDO tại Việt Nam, hội thảo đã nghe ba bản báo cáo khoa học quan trọng:

1.“Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Lý thuyết, thực tiễn và bài học trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu” do TS Nguyễn Minh Đức, Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, trình bầy.

2.“Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng-CBDRM: Kinh nghiệm quản lý rủi ro ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long“ do Th S Nguyễn Văn Lý, Trung tâm Phát triển cộng đồng, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP), trình bầy.

3.“Kinh nghiệm cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu: Kết quả ngiên cứu tại ba  xã trọng điểm Giao Phong (Giao Thủy, Nam Định), Xuân Lương (Yên Thế, Băc Giang) và Kỳ Sơn (Kỳ Anh,Hà Tĩnh) do TS Nguyễn Hữu Nhuần, Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, trình  bầy.

            Nội dung cac báo cáo khoa học đã khái quát lại diễn biến và cac quy luật tự nhiên của

 biến đổi khí hậu, cac kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ sản xuất và đời sống ở các vùng có các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội khác nhau, tập quán và truyền thống khác nhau. Đặc biệt các báo cáo đã nêu bật vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống và ứng phó với biến đổi khí hậu.

           Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, phân tích sâu thêm nhiều khía cạnh, cung cấp thêm nhiều thông tin và khẳng định các kết luận của các báo cáo khoa học

           Tổng kết hội thảo GS TS Bùi Quang Toản cho biết, trong khuôn khổ mạng lưới ViêtDHRRA và Dự án ReCOERDO tại Việt Nam đã tổ chức 6 cuộc họp mặt như thế này. Cuộc đầu tiên ở Núi Cốc (Thái Nguyên) năm 2017, cuộc Hội thảo thứ nhất ở Hà Nôi năm 2018, rồi đến cuộc Hội thảo lần thứ hai này, cùng với đó là ba cuộc họp mặt, thảo luận quần chúng tại ba điểm Giao Hải, Xuân Lương và Kỳ Sơn.

            GS TS Bùi Quang Toản, cám ơn cac đại biểu và đại diện các thành viên của ViêtDHRRA đã về họp đông đủ, cám ơn các nhà khoa học, các báo báo viên đã đóng góp cho nội dung phong phú của cuộc hội thảo.

           Cuộc hội thảo đã đã thành công tốt đẹp.

 

Văn phòng VietDHRRA

 

 

 

 

 

           

^ Về đầu trang