Thông tin cập nhật

Hội thảo tư vấn và chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam hiện nay

Hội thảo tư vấn và chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam hiện nay
Sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn mới có kết quả nhiều hay ít, thành công hay thất bại, phụ thuộc chử yếu vào nguồn nhân lực nông thộn trong khi đó nguồn nhân lực nông thôn hiện nay của ta lại còn đang rất yếu kếm. Năng xuất lao động nông nghiệp và nông thôn của ta đang quá thấp so với năng suất lao đông nói chung và so với các nước lân cận. Làm thế nào để phát triển nguồn nhân lực nông thôn, nguồn lực nào cần được huy động, phương pháp nào cần được áp dụng và các lĩnh vực nào cần được phát động …đang là những tiêu điểm hiện nay.

 

           Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại khách sạn Hà Nội Sky 169 Trường Chinh Hà Nội, trong khuôn khổ triển khai kế hoạch năm thứ tư (2018-2019) của dự án ReCoERDO tại Việt Nam của ViêtDHRRA , Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện (CAEV) đã tổ chức cuộc hội thảo tư vấn về phát tiển nguồn nhân lực nông thô ở Việt Nam hiện nay.

           Tham gia cuộc hội thảo có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch của VieetDHRRA, các thành viên nòng cốt trong số 19 thành viên của ViêtDHRRA và một số chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo, nhà khoa học, nhà báo… hiện đang tác nghiệp các lĩnh vực liên quan đến nguồn nhân lực và sự phát triển nguôn nhân lực nông thôn ở Việt nam hiện nay.

          Sau lời khai mạc của PGS TS Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chủ tịch ViêtDHRRA, GS TS Bùi Quang Toản, Chủ tich ViêtDHRRA, Giám đốc điều hành CAEV, đã trình bầy bản báo cáo  tựa đề :”ViêtDHRRA và công cuộc phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam”. Bản báo cáo nêu lại toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của ViêtDHRRA trong 20 năm qua (1999-2019) và quan hệ giữa ViêtDHRRA và AsiaDHRRA. Hai thập kỷ hoạt động, tồn tại và phát triển, từ 9 thành viên ban đầu, nay ViêtDHRRA đã có 19 thành viên, hoạt đông trong cả nước, gồm chủ yếu các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức nhân dân và một số cơ sở của nhà nước hoạt đông trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực nông thôn. Hơn hai mươi năm phấn đấu bằng 8 phương pháp và kỹ thuật chuyên môn, trên 20 lĩnh vực kinh tế và xã hội khác nhau, các thành viên và các cộng tác viên của ViêtDHRRA ở trong và ngoài nước, đã hoàn thành 29 dự án, xậy dựng được hàng trăm mô hình cộng đồng, ở khắp các vùng nông thôn nước ta, đào tạo bồi dưỡng hàng chục nghìn cán bộ nòng cốt cho cơ sở, hàng vạn kỹ thuật viên cho các thôn bản, ở cả các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc ít người, còn chưa phát triển … đóng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

         TS Nguyễn Hữu Nhuần, Điều phối viên trưởng của dự án ReCoERDO ở Việt Nam, trình bầy bả báo cáo tự đề :” Huy động nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực nông thôn”.Bản báo cáo xác định chính xác nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực nông thôn nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực cho nông thôn và chiến lược huy động. Bản báo cáo cũng nêu rõ vai trò của tổ chức trong huy động nguồn lực và tầm quan trọng của sự hợp tác trong việc huy động tối đa các nguồn lực.

         Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học đã tham luận xoay quanh nội dung nguồn nhân lực nông thôn, hiện trạng, đặc thù và khả năng phát triển. Chuyên gia Hoàng Trọng Thủy nêu rõ nguồn nhân lực nông thôn của chúng ta hiện nay rất yếu, thiếu cả về chất và về lượng. Không đảm bảo được nhu cầu phát triển, nhất là ở thời đại nền công nghiệp                                                                                           Theo ông Hoàng trọng Thủy động tác đầu tiên là tăng thu nhập cho người dân, sau đó là làm sạch môi trường nông thôn. Chỉ thế thôi nguồn nhân lực nông thôn cũng đã phát triển.

          TS Phạm Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm ViêtDHRRA, đã thay mặt lãnh đạo mạng lưới tổng kết cuộc hội thảo, cám ơn các đại biểu đã tới tham dự cuộc hội thảo, cám ơn các báo cáo tham luận rất chất lượng đã làm cho cuộc hội thảo thành công tốt đẹp. 

          The workshop successfully closed

 

 Văn phòng ViêtDHRRA

 

   

        

^ Về đầu trang