Thông tin cập nhật

Hội thảo tư vấn và chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam hiện nay

Hội thảo tư vấn và chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam hiện nay

Sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn mới có kết quả nhiều hay ít, thành công hay thất bại, phụ thuộc chử yếu vào nguồn nhân lực nông thộn trong khi đó nguồn nhân lực nông thôn hiện nay của ta lại còn đang rất yếu kếm. Năng xuất lao động nông nghiệp và nông thôn của ta đang quá thấp so với năng suất lao đông nói chung và so với các nước lân cận. Làm thế nào để phát triển nguồn nhân lực nông thôn, nguồn lực nào cần được huy động, phương pháp nào cần được áp dụng và các lĩnh vực nào cần được phát động …đang là những tiêu điểm hiện nay.
Hội thảo

Hội thảo "Nâng cao kỹ năng tham gia xây dựng và phản biện chính sách cho cán bộ Công đoàn Nông nghiệp và Nghiệp đoàn nghề cá

VNFTU được thành lập tách ra từ VNATU, hiện có cơ sở ở 28 tỉnh có biển và có bờ biển . Vì mới thành lập , lại ở các vùng xa xôi hẻo lánh, ở biển xa nên việc giao lưu, tiếp súc rất khó khăn. Cũng do vậy trình độ hiểu biết về các chủ trương chính sách và các hoạt đông xã hôi của ngư dân rất hạn chế. Các hoạt động phát triển nguồn nhân lực ở đây là rất thiết thực và cần được ưu tiên.
Diễn đàn chia sẻ kinh nghiêm tiếp cận và kết nối thi trường cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của các Hợp Tác xã

Diễn đàn chia sẻ kinh nghiêm tiếp cận và kết nối thi trường cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của các Hợp Tác xã

Nông nghiệp hữu cơ là nền nông nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng rất hạn chế các hóa chất vô cơ, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng và phân bón vô cơ các loại. Ở nước ta hiện nay nền nông nghiệp hữu cơ đã và đang được cổ vũ mạnh mẽ. Đã trở thành một chủ trương của nha nước. Tuy vậy sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên thị trường còn rất ít, chưa đủ cung cấp cho nhu cầu và chưa thông dụng. Các nhà sản xuất còn khó khăn trong việc tiếp cận và kết nối thị trường.
Diễn đàn về hiện trạng nghề đánh cá biển và vai trò của Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam

Diễn đàn về hiện trạng nghề đánh cá biển và vai trò của Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam

Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam là tổ chức quần chúng của những người đánh cá xa bờ, mới được thành lập, tách ra từ Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Môi trường hoạt động của họ là ngoài khơi xa, nơi đầu sóng ngọn gió, nơi đối mặt với sự xâm lấn, chèn ép và quấy phá của tầu thuyền Trung Quốc. Họ còn nghèo và chưa phát triển. Cái họ đang rất cần được trợ giúp hiện nay là nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực, được tập huấn, được tham quan trao đổi và được phát triển cộng đồng.
Lớp tập huấn cho phụ nữ trẻ các dân tộc ít người ở phía Bắc về ra các quyết định kinh doanh nông nghiệp quy mô hộ gia đình trong điều kiện biến đổi khi hậu

Lớp tập huấn cho phụ nữ trẻ các dân tộc ít người ở phía Bắc về ra các quyết định kinh doanh nông nghiệp quy mô hộ gia đình trong điều kiện biến đổi khi hậu

Khởi nghiệp đang là một phong trào hoạt động sôi nổi của các tầng lời thanh niên ở mọi miền đất nước. Đã có nhiều mô hình thành công được ghi nhận. Đối với giới trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồi núi cao, đồng bào các dân tộc ít người (chúng ta có 53 dân tộc ít người), nơi biến đổi khí hậu đang diễn biến nặng nề và phức tạp, thì phong trào đang còn cần nhiều sự động viên, cổ vũ, trợ giúp hơn nữa. Mạng lưới ViêtDHRRA thông qua triển khai dự án ReCoERDO mong góp thêm tiếng nói trong sự nghiệp lớn lao đó.

Hội thảo quốc tế về tăng cường khả năng tiếp thu đầu tư nông nghiệp cho giới trẻ

Thế hệ trẻ, nhất là các nông dân trẻ, các doanh nhân trẻ trong nông nghiệp, cần có nhận thức đầy đủ, cần hiểu cặn kẽ về các nguồn đầu tư có trách nhiệm cho nông nghiệp mà họ có thể huy động, có thể tiếp nhận. Nhà nước cần có các chủ trương chính sách cụ thể và thiết thực hỗ trợ cho vấn đề quan trọng này một khi chúng ta muốn phát triển sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao và bền vững. Khu vực Đông Nam Á đang là nơi được nhiều nhà đầu tư hướng tới mà nông lâm nghiệp lại là thế mạnh của vùng.

A siaDHRRA làm việc với VietDHRRA tại Hà Nội

ReCoERDO là dự án hợp tác phát triển nguồn nhân lực tổ chức nhân dân vùng Đông Nam Á do cac tổ chưc phi chính phủ Châu Âu tài trợ, triển khai ở 8 nước trong đó có Việt Nam. Dự án đã triển khai được 2 năm và năm nay là năm thứ ba. Còn một năm thứ tu (2019-2020) nũa là kết thúc. Đây là dự án triển khai của mạng lưới Phát triển nguồn nhân lực nông thôn (DHRRA).
^ Về đầu trang