Thông tin cập nhật

Lãnh đạo AsiaDHRRA thăm VietDHRRA và một số thành viên

Lãnh đạo AsiaDHRRA thăm VietDHRRA và một số thành viên

Lần đầu tiên Ban Lãnh đạo AsiaDHRRA họp thường niên ở Việt Nam là vào năm 2002 tại Nhà Khách Tỉnh ủy Quảng Ninh, vịnh Hạ Long. Lần này là lần thứ hai, cuộc họp diễn ra vào dịp đầu năm mới 2018 tại Khách san Mường Thanh, thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Từ Mộc Châu về Hà Nội, lãnh đạo AsiaDHRRA đã làm việc với VietDHRRA và thăm một số thành viên của mạng lưới như: Trường Dậy nghề Nông nghiệp Bắc Bộ (NVCARD), Công đoàn ngành Nông nghiệp (VNATU), Hội Nông dân(VNFU), Hội Liên hiệp Thanh niên (VNYU) và Hội Làm vườn (VACVINA).
Các lớp tập huấn mở rộng triển khai kế hoạch của dự án hợp tác vùng (ReCoERDO)

Các lớp tập huấn mở rộng triển khai kế hoạch của dự án hợp tác vùng (ReCoERDO)

Tôn chỉ, mục đích của VietDHRRA là phát triển nguồn nhân lực nông thôn . Nguồn kinh phí và các nhà tài trợ rất đa dạng. Công việc quyết định sự thành công của mạng lưới là đề xuất và triển khai thành công các dự án cụ thể. Đã có rất nhiều thành công song cũng có nhiều dự án không thành công. Tất cả đều do quá trình đề xuất, triển khai và quản lý dự án quyết định.
Hội thảo kết hợp tập huấn về nguyên lý và thực tiễn của hành vi kiến tạo thông qua đối thoại chính sách

Hội thảo kết hợp tập huấn về nguyên lý và thực tiễn của hành vi kiến tạo thông qua đối thoại chính sách

Cuộc hội thảo kết hợp tập huấn này được tiến hành là theo yêu cầu đã từ lâu của VNFU và VietDHRRA. Lần này AsiaDHRRA đã có thể đáp ứng các yêu cầu vì đã có thể mời được một chuyên gia nổi tiếng làm báo viên và giảng viên chủ chốt. Các học viên đến từ các thành viên VNFU và mạng lưới VietDHRRA, từ các miền khác nhau trong toàn quốc. Hy vọng đây có thể đóng góp cho không khí kiến tạo do chính phủ phát động hiện nay.
Gặp gỡ VietDHRRA và AsiaDHRRA tại Đà Lạt

Gặp gỡ VietDHRRA và AsiaDHRRA tại Đà Lạt

Thay mặt Việt Nam tham dự cuộc hội thảo tháng 7 năm 1974 tai Thai Lan và thành lập AsiaDHRRA là Tiến sỹ Ngô Huy Liêm. Từ 1974 đến 1995 không có liên lạc giữa AsiaDHRRA và VietDHRRA. Năm 1996 tại Jakarta VietDHRRA được khôi phục lại là thành viên của AsiaDHRRA. Năm 1996-1999 VietDHRRA thành lập mạng lưới với 9 thành viên. Hiện nay có 19 thành viên.

Cuộc họp thường trực mở rộng của VietDHRRA ngày 10 tháng 11 năm 2017

Nội dung chính : a/ Nghe báo cáo kết qur tham dự doeenx đàn "Nông thôn mới" lần thứ 6 của ASEAN và AsiaDHRRA; b/ Kiểm điểm hoạt đông năm 2017 và bàn kế hoạch công tác 2018, 3/ Góp ý đề cương công tác năm 2018 của dự án ReCoERDO. Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp sau một ngày lam việc.
Hội thảo chuyên đề

Hội thảo chuyên đề "Biến đổi khí hậu"

VietDHRRA đã xác định trong kế hoạch hành đông thời kỳ 2016-2020 các chuyên đề lớn : Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và an toàn thực phẩm, củng cố và phát triển Hợp tác xã ... trong các chương trình phát triển nguồn nhân lực nông thôn, tăng cường khả năng lãnh đạo và quản lý cho các tổ chức nhân dân, các tổ chức nông dân của mạng lưới. Cuộc hội thảo kể trên là một trong các hoạt động đó.

Đợt tập huấn vùng lần thứ hai Dự án ReCoERDO của AsiaDHRRA

Từ 5-8 tháng Tư năm 2017, tại khu nghỉ dưỡng Montebello, thành phố Cebu. Philippines, AsiaDHRRA đã tổ chức đợt tập huấn nâng cao năng lực, chuyên đề, về đề xuất và phát triển dự án, cho các tổ chức thành viên ở các nước có tham gia dự án ReCoERDO. VietDHRRA cử nhóm cán bộ kỹ thuật trẻ, sử dụng thông thạo Tiếng Anh, gồm 3 nam, hai nữ , tham gia lớp học

Cuộc họp toàn thể thành viên lần thứ tư của ViêtDHRRA

ViêtDHRRA bắt đầu các hoạt động từ 1999 với 9 tổ chức thành viên. Sau 17 năm nay đã có 19 thành viên và đã có 4 lần hội nghị toàn thể, kể cả lần này. Các cuộc họp chủ yếu kiểm điểm, đánh giá kết quả công việc đã làm các năm vừa qua và bàn kế hoạch công việc cho các năm tiếp theo. Hội nghị cũng xem xét kiện toàn Ban điều hành và Ban thư ký nếu cần thiết và kết nạp các thành viên mới. Các cuộc họp thường có đại diện của Văn phòng AsiaDHRRA tham dự.
Lớp tập huấn

Lớp tập huấn "Đào tạo giảng viên" trong chương trình Dự án ReCoERDO do CAEV-ViêtDHRRA tổ chức

Trong kế hoạch triển khai dự án ReCoERDO của AsiaDHRRA, bốn năm, mỗi năm có một lớp tập huấn về một nội dung cơ bản,gọi là tập huấn vùng. Các DHRRA cử người tham dự sau đó về tổ chức ở từng nước . Các học viên cuối cùng sẽ là giảng viên ở tất cả các lớp tập huấn ở cơ sở. Đây là lớp tập huấn mà các giảng viên là những người đã tham dự lớp của AsiaDHRRA ở Myanmar.
Lớp tập huấn

Lớp tập huấn "kỹ năng lãnh đạo và quản lý" cho các tình nguyện viên dự án AIN 6058 tại Phúc Thành, Thái nguyên

Để triển khai dự án với hàng trăm hộ gia đình nuôi ong, ở ba thôn Phuc Thành, Vải và Ao Rôm, đã hình thành một đội ngũ các tình nguyện viên. Họ là nòng cốt của từng nhóm 5-7 hộ gia đình. Họ cần được tập huấn không chỉ kỹ thuật nuôi ong mà cá các kỹ năng lãnh đạo và quản lý các nhóm nông hộ.
^ Về đầu trang