Thông tin cập nhật

Hội thảo "Nâng cao kỹ năng tham gia xây dựng và phản biện chính sách cho cán bộ Công đoàn Nông nghiệp và Nghiệp đoàn nghề cá

Hội thảo "Nâng cao kỹ năng tham gia xây dựng và phản biện chính sách cho cán bộ Công đoàn Nông nghiệp và Nghiệp đoàn nghề cá
VNFTU được thành lập tách ra từ VNATU, hiện có cơ sở ở 28 tỉnh có biển và có bờ biển . Vì mới thành lập , lại ở các vùng xa xôi hẻo lánh, ở biển xa nên việc giao lưu, tiếp súc rất khó khăn. Cũng do vậy trình độ hiểu biết về các chủ trương chính sách và các hoạt đông xã hôi của ngư dân rất hạn chế. Các hoạt động phát triển nguồn nhân lực ở đây là rất thiết thực và cần được ưu tiên.

 

          Ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ, 92 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, trong khuôn khổ triển khai kế hoạch năm thứ tư (2019-2020) Dự án ReCoERDO tại Việt Nam của VietDHRRA, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (VNATU) đã tổ chức cuộc Hội thảo Tập huấn về nâng cao kỹ năng tham gia xây dựng và phản biện chính sách cho cán bộ VNATU và Nghiệp đoàn nghề cá (VNFTU).

          Tham gia cuộc hội thảo có GSTS Bùi Quang Toản, Chủ nhiệm VietDHRRA, Ông Vú Xuân Thủy, Chủ tịch VNATU, Ông Trần Văn Quý , Chủ tịch VNFTU, Ông Bùi Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch VNFTU, TS Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo , Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn miền Băc (NCAMRD- một trong những thành viên của VietDHRRA) và 46 cán bộ chủ chốt của các nghiệp đoàn nghề cá và công đoàn cơ sở các tỉnh. Có người đến từ các hải đaỏ xa như đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Nam.

          Sau lời khai mạc của Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch VNATU, TS Trần Ngọc Hùng đã trình bầy bản báo cáo đề dẫn về kỹ năng xây dựng và phản biện chính sách, cơ sở lý luận và thực tiễn của nguyên lý dân chủ hóa từ cơ sở của các tổ chức nhân dân qua thực tiễn của việc vận dụng các mô hình Lasswell (7 giai đoạn) và mô hình Charles O. Jone và James Anderson (5 giai đoạn) đặc biệt mô hình F.Ellis chia chu trình chính sách thành ba giai đoạn.

         Tiếp theo Ông Bùi Xuân Mạnh, Trưởng Ban Chính sách và Pháp luật của VNATU, Phó Chủ tịch VNFTU, trình bầy bản kế hoạch hành động của VNATU và VNFTU tổ chức cho đoàn viên tham gia xây dựng các chính sách và phản biện chính sách từ các cơ sở.

          Đại biểu của công đoàn nông nghiệp và nghiệp đoàn nghề cá của các tỉnh, các cơ sở đã phát biểu tham gia thảo luận , đóng góp nhiều chi tiết thực tế, sinh động.

          GS TS Bùi Quang Toản, Chủ nhiệm VieDHRRA, phát biểu hoan nghênh các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của VNATU và VNFTU, chào mừng các đại biểu từ các địa phương xa xôi, từ miền Nam, miền Trung, từ các hải đảo, VietDHRRA sẽ đặc biệt chú ý và ủng hộ các hoạt đông trong thời gian tới của VNATU và VNFTU.

          Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch VNFTU, đã tổng kết hội thảo, cám ơn các đại biểu đã về tham dự đông đủ, cám ơn các báo cáo viên.

           Cuộc hội thảo tập huấn đã thành công tốt đẹp.

 

Văn phòng ViêtDHRRA

 

 

       

^ Về đầu trang