Thông tin cập nhật

Hội thảo góp ý cho bản kế hoạch tổng thể về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo của ASEAN do AsiaDHRRA soạn thảo

Hội thảo góp ý cho bản kế hoạch tổng thể về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo của ASEAN do AsiaDHRRA soạn thảo
Văn phòng ASEAN đã giao cho AsiaDHRRA soạn thảo bản kế hoạch tổng thể về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo cho các nước Asean giai doạn 2020-2030, tầm nhìn 2040. Văn bản đã được hội nghị của các nhà chuyên môn SOMRDPE các nước góp ý. Nay AsiaDHRRA tổ chức cho tất cả các DHRRA cac nước thành viên hội thảo góp ý.

        Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Tại Nhà khách 99 Phòng Không Không quân, 182 Trường Chinh, Hà Nội, VietDHRRA, có sự nhất trí và hợp tác của Tổ chức các chuyên gia hàng đầu về Phát triển Nông thôn và xóa đói giảm nghèo (SOMRDPE), đã tổ chức cuộc

hội thảo quốc gia đóng góp ý kiến cho bản kế hoạch tổng thể nói trên.

        Tham gia cuộc hội thảo có đaị diện của Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chương trình quốc gia về Xóa đói giảm nghèo và Viện Chiến lược và chính sách nông nghiệp (IPSARI) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), cac thành viên nòng cốt của Mang lưới tình nguyện Phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam (VietDHRRA) như Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện (CAEV), Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA), Hội Nông dân Việt Nam (VNFU), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VNWU), Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (VNYU), Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ (NVCARD), Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam (VNATU), Trường bồi dưỡng cán bộ nông nghiêp và Nông thôn Bắc bộ (NRCMC).

         GS TS Bùi Quang Toản, Chủ nhiệm VietDHRRA, khai mạc cuộc Hội thảo.

         PGS TS Nguyễn Xuân Hồng,Chủ tịch AsiaDHRRA, (cũng là Phó Chủ tịch VietDHRRA và Chủ tịch VACVINA), nhấn mạnh tầm quan trọng và trọng tâm của việc đóng góp ý kiến cho văn kiện do Ban Thư ký ASEAN giao cho AsiaDHRRA soạn thảo lần này.

         Tiếp theo GS TS Bùi Quang Toản, thay mặt VietDHRRA, và bà Đinh Thị Thanh Huyền, thay mặt cho SOMRDPE Việt Nam, giới thiệu các nội dung chủ yếu của bản Kế hoạch tổng thể do AsiaDHRRA soạn thảo, một số nét chính đã được các chuyên gia của SOMRDPR Việt Nam và các DHRRA các nước góp ý.

         Các đại diện các đơn vị và các đại biểu tham dự hội thảo đã sôi nổi thảo luận. Nội dung cuộc thảo luận có thể tóm tắt như sau : 

         Như văn bản do A siaDHRRA soạn thảo, các diễn giả đã làm rõ trong 30 năm qua (1990=2020) Việt Nam đã thành công lớn trong việc đưa tỷ lệ dân số nghèo từ trên 30% xuống còn chỉ hơn 1%, năm 2020 là 1,53%.

        Từ 1990 về trước tình hình nghèo đói la quá nặng nề , nhất là ở các vùng sâu vùng xa, vùng núi cao, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhà nước hàng năm phải nhập khẩu 4-5 triệu tấn lương thực nhưng cũng không thỏa mãn được nhu cầu ăn, chăn nuôi và chế biến công nghiệp. Nông thôn thì đa số không có điện, không đảm bảo nhu cầu nước uống và vệ sinh. Nhiều nơi trẻ em không được đi học .Cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng cơ sở cho sản xuất và đời sống nghèo nàn thiếu thốn.

        Chúng ta đã xây dựng 19 tiêu chí cho nông thôn mới bao gồm các mặt của sản xuất, đời sống kinh tế và văn hóa, xã hội, hạ tầng cơ sở để phấn đấu. 

        Tính đến hết năm 2020 đã có 4,665 xã ( chiếm 52,4% tổng số xã trong cả nước), 109 huyện ( chiếm16,5% tổng số huyện trong cả nước) đạt tất cả 19 chỉ tiêu và hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Có 8 tỉnh có 100% số xã đạt nông thôn mới,

       Trong các vùng nông thôn mới này thu nhập bình quân của mộ hộ một năm đạt 130 triệu đồng, gấp 1,71 lần năm 2012 và gấp 3,5 lần năm 2008.

       Ngoài những đề xuất chung của bản kế hoạch do AsiaDHRRA soạn thảo mà các đại biểu hoàn toàn nhất trí , cuộc hội thảo đề xuất thêm một số nội dung cần thiết như : vấn đề bảo hiểm trong sản xuất nông nghiệp, vấn đề trợ giúp và tổ chức đời sống và sản xuất của đồng bào các van chài nghèo trên sông và trên biển, vấn đề cung cấp thông tin cho cac cộng đồng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cần quan tâm đến một số tộc người hiện chỉ còn rất it, chỉ hàng trăm thậm chỉ chỉ vài chục người như người Rục, người Sê Tiêng...ở Tây Nguyên và miền núi Trung Bộ.

        Cuộc hội thảo kết thúc thắng lợi sau một ngày làm việc sôi nổi.

 

       Văn phòng ViêtDHRRA    

^ Về đầu trang