Các lớp tập huấn mở rộng triển khai kế hoạch của dự án hợp tác vùng (ReCoERDO)

 

       Trong tháng một năm 2018, tổ quản lý dự án, Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện, Trường Cao đẳng và Dậy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ, đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc kế hoạch triển  khai dự án vùng của AsiaDHRRA tại Việt Nam.

 

       1. Lớp tập huấn kết hợp hội thảo về “ Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển thi trường của các tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hữu cơ”

 

        Cuộc hội thảo kết hợp tập huấn được tiến hành từ 14 đến 17 tháng 01 năm 2018 tại khách sạn Pacific, Xuân Mai, Hà Nội.

        Có tất cả 24 học viên được triệu tập từ các thành viên của VietDHRRA trong đó có chủ nhiệm của 6 Hợp tác xã và tổ hợp tác. Tham dự còn có một số khách mời của Hội Nông nghiệp hữu cơ, Trường Cao đẳng dạy nghề và Hội làm vườn Việt Nam..

        Báo cáo viên và giảng viên chính gồm TS. Phạm Thanh Hải, Th.S.Lê Trung Hưng và Th.S. Mai Thị Lan Hương, thuộc Trường Cao đẳng và Dậy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Xuân Mai.   

        Nội dung chủ yếu của cuộc tập huấn kết hợp hội thảo là bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm hứu cơ cho các cơ sở, các tổ hợp tác và các hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ.

         Trong 3 ngày làm việc các học viên và các đại biểu đã nghe giảng về nguyên tắc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, là những nông hộ độc lập, những tổ hợp tác và các hợp tác xã sản xuất không dung, hoặc dùng rất hạn chế, các vật tư (phân bón , thuốc trừ sâu bệnh) là hóa chất. Thay vào đó là dùng các biện pháp canh tác, các loại thuốc và phân bón có nguồn gốc hữu cơ. Nông sản làm ra là các loại thực phẩm hữu cơ, không có tàn dư hóa chất, là thực phẩm sạch, thực phẩn an toàn. Có điều hiện nay các sản phẩm đó giá thành cao hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên khó tiêu thụ.

         Các học viên đã trao đổi, thảo luận và xây dựng thử các phương án cụ thể cho các tổ hợp tác và các hợp tác xã.

         Lớp tập huấn cũng đã tham quan một số mẫu sản xuất hữu cơ điển hình trong vùng Chương Mỹ (Hà Nội) và Lương Sơn (Hòa Bình).

         Cuộc tập huấn và hội thảo đã kết thúc tốt đẹp. Tất cả các học viên đã được nhận chứng chỉ.

 

         2. Lớp tập huấn về “phát triển dự án: viết đề xuất, triển khai, theo dõi, quản lý, đánh giá, báo cáo kết quả và kết thúc dự án”.

 

         Lớp tập huấn được tiến hành từ 23 đến 25 thánh 01 năm 2018 tại Khách sạn Hoàng Sơn Peace, Ninh Bình.

         Lớp học có 27 học viên tham dự là lãnh đạo và những cán bộ chủ chốt của các thành viên ViêtDHRRAvà một số cộng tác viên và khách mời.

         Giảng viên là các học viên của lớp tập huấn do AsiaDHRRA mở, trong khuôn khổ dự án Record tháng 9 năm 2017 tại Manila, Philipin, gồm Hoàng Việt Mười, Vũ Đăng Quý, Trần Hồng Thanh, Vũ Thị Trang, Trần Thị Phương Ngân. 

       Nội dung chủ yếu của lớp học nhằm hướng dẫn cách viết văn bản đề xuất các dự án, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được chấp nhận, xây dựng dự trù kinh phí theo các phần việc được phê duyệt, triển khai thực hiện, theo dõi và quản lý dự án, đánh giá tiến độ và kết quả theo từng thời gian, báo cáo và kết thúc dự án.

         Trong 3 ngày làm việc các giảng viên và học viên đã tập trung trình bầy, nghiên cứu, trao đổi và xây dựng thử một số dự án làm mẫu, có áp dụng một số kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương.

         Lớp học đã kết thúc tốt đẹp.

         Tất cả các học viên đã được cấp chứng chỉ.

 

Văn phòng VietDHRRA

    

 

 

        

Lãnh đạo AsiaDHRRA thăm VietDHRRA và một số thành viên

Lãnh đạo AsiaDHRRA thăm VietDHRRA và một số thành viên

Lần đầu tiên Ban Lãnh đạo AsiaDHRRA họp thường niên ở Việt Nam là vào năm 2002 tại Nhà Khách Tỉnh ủy Quảng Ninh, vịnh Hạ Long. Lần này là lần thứ hai, cuộc họp diễn ra vào dịp đầu năm mới 2018 tại Khách san Mường Thanh, thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Từ Mộc Châu về Hà Nội, lãnh đạo AsiaDHRRA đã làm việc với VietDHRRA và thăm một số thành viên của mạng lưới như: Trường Dậy nghề Nông nghiệp Bắc Bộ (NVCARD), Công đoàn ngành Nông nghiệp (VNATU), Hội Nông dân(VNFU), Hội Liên hiệp Thanh niên (VNYU) và Hội Làm vườn (VACVINA).
Các lớp tập huấn mở rộng triển khai kế hoạch của dự án hợp tác vùng (ReCoERDO)

Các lớp tập huấn mở rộng triển khai kế hoạch của dự án hợp tác vùng (ReCoERDO)

Tôn chỉ, mục đích của VietDHRRA là phát triển nguồn nhân lực nông thôn . Nguồn kinh phí và các nhà tài trợ rất đa dạng. Công việc quyết định sự thành công của mạng lưới là đề xuất và triển khai thành công các dự án cụ thể. Đã có rất nhiều thành công song cũng có nhiều dự án không thành công. Tất cả đều do quá trình đề xuất, triển khai và quản lý dự án quyết định.
Hội thảo kết hợp tập huấn về nguyên lý và thực tiễn của hành vi kiến tạo thông qua đối thoại chính sách

Hội thảo kết hợp tập huấn về nguyên lý và thực tiễn của hành vi kiến tạo thông qua đối thoại chính sách

Cuộc hội thảo kết hợp tập huấn này được tiến hành là theo yêu cầu đã từ lâu của VNFU và VietDHRRA. Lần này AsiaDHRRA đã có thể đáp ứng các yêu cầu vì đã có thể mời được một chuyên gia nổi tiếng làm báo viên và giảng viên chủ chốt. Các học viên đến từ các thành viên VNFU và mạng lưới VietDHRRA, từ các miền khác nhau trong toàn quốc. Hy vọng đây có thể đóng góp cho không khí kiến tạo do chính phủ phát động hiện nay.
Gặp gỡ VietDHRRA và AsiaDHRRA tại Đà Lạt

Gặp gỡ VietDHRRA và AsiaDHRRA tại Đà Lạt

Thay mặt Việt Nam tham dự cuộc hội thảo tháng 7 năm 1974 tai Thai Lan và thành lập AsiaDHRRA là Tiến sỹ Ngô Huy Liêm. Từ 1974 đến 1995 không có liên lạc giữa AsiaDHRRA và VietDHRRA. Năm 1996 tại Jakarta VietDHRRA được khôi phục lại là thành viên của AsiaDHRRA. Năm 1996-1999 VietDHRRA thành lập mạng lưới với 9 thành viên. Hiện nay có 19 thành viên.

Cuộc họp thường trực mở rộng của VietDHRRA ngày 10 tháng 11 năm 2017

Nội dung chính : a/ Nghe báo cáo kết qur tham dự doeenx đàn "Nông thôn mới" lần thứ 6 của ASEAN và AsiaDHRRA; b/ Kiểm điểm hoạt đông năm 2017 và bàn kế hoạch công tác 2018, 3/ Góp ý đề cương công tác năm 2018 của dự án ReCoERDO. Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp sau một ngày lam việc.
Hội thảo chuyên đề

Hội thảo chuyên đề "Biến đổi khí hậu"

VietDHRRA đã xác định trong kế hoạch hành đông thời kỳ 2016-2020 các chuyên đề lớn : Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và an toàn thực phẩm, củng cố và phát triển Hợp tác xã ... trong các chương trình phát triển nguồn nhân lực nông thôn, tăng cường khả năng lãnh đạo và quản lý cho các tổ chức nhân dân, các tổ chức nông dân của mạng lưới. Cuộc hội thảo kể trên là một trong các hoạt động đó.

Để phát triển Hợp tác xã ở nước ta hiện nay

Sự hợp tác là bản chất tự nhiên của mọi người và quá trình làm ra và tiêu thụ của cải vật chất. Hiên nay nước ta đã có Luật Hợp tác xã thể hiện đúng các Nguyên lý Hợp tác xã Quốc tế. Nhân dân ta nói chung và nông dân ta nói riêng đã có hàng thập kỷ làm quen với hợp tác xã và phong trào hợp tác hóa, hiếu biết nhiều về Hợp tác xã nhưng còn do dự và e ngại tham gia. Hiện nay đang có 3 “Nút thắt “ cần được tháo gỡ để củng cố và phát triển Hợp tác xã.
25 năm khuyến nông nhân dân

25 năm khuyến nông nhân dân

Trung tâm khuyến nông Tự nguyện ra đời và hoạt động từ năm 1991 đến nay đã tròn 25 năm. Là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật. Đối tác của Trung tâm là các hộ gia đình nông dân tại các cơ sở thôn , xóm, ấp, các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc ít người còn chưa phát triển. Các thành viên, các cộng tác viên và các hộ nông dân là đối tác của Trung tâm, trong một phần tư thế kỷ vừa qua, hình thành một mạng lưới khuyến nông tự nguyện, hoạt động ở 14 tỉnh, từ Bắc vào Nam, từ vùng thấp đến vùng cao. Trung tâm cũng có quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nhiều nước. Trung tâm đã được nhận Giải thưởng ASEAN năm 2013.
Các giải pháp đảm bảo an ninh lương thực ở vùng cư trú của đồng bào dân tộc it người

Các giải pháp đảm bảo an ninh lương thực ở vùng cư trú của đồng bào dân tộc it người

Trong một văn kiện công bố nhân dịp công ước số 169 của tổ chức lao động thế giới ( ILO ) có hiệu lực, ông tổng giám đốc ILO, Michel Hansenne, đã phát biểu : “ Các sắc tộc thiểu số và dân bản xứ hầu như luôn bị đặt ở vị trí thấp nhất về kinh tế và xã hội. Họ hầu như không thể nào thay đổi được mức cao nhất về trẻ em chết yểu, mức cao nhất về thất nghiệp và không đủ việc làm, mức thấp nhất về giáo dục và đào tạo. Hậu quả là ở phần lớn các quốc gia họ bị đẩy tới mức cao nhất về nghiện ngập, bệnh tật và tù đầy”. Thật không có sự xác định nào chính các hơn thế về tình trạng của các bộ tộc ít người ở các nước trên thế giới, nhất là ở các nước nghèo, chưa phát triển và đang phát triển.
Nuôi Giun Quế

Nuôi Giun Quế

Giun đất là loài động vật tự nhiên có rất nhiều lợi ích. Đất không có giun sinh sống là đất xấu, thậm chí không trồng trọt được. Làm cho giun sinh sôi ở tầng canh tác, nhất là trong vườn là phương pháp cải tạo đất tốt nhất. Bản thân cơ thể loài giun có nhiều tác dụng trong chăn nuôi và trong y học. "Địa Long" là tên gọi của sản phẩm giun đất phơi khô. Cách đây hàng nghìn năm người cổ đại đã biết nuôi và dùng giun làm thuộc chữa một số bệnh.
Mô hình Hợp tác xã theo 7 nguyên lý của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA) đã được xây dụng ở nước ta.

Mô hình Hợp tác xã theo 7 nguyên lý của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA) đã được xây dụng ở nước ta.

Sau Hiệp Định Giơ-ne-vơ (1954), Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chúng ta bắt tay ngay vào xây dựng một nền kinh tế "Xã hội chủ nghĩa". Hàng loạt"Tổ đổi công", "Vần công" thành lập ở các vùng nông thôn và nhanh chóng được chuyển thành các "Hợp tác xã bậc thấp". Các "Hợp tác xã này được chuyển lên "Hợp tác xã "Bậc cao" trong phong trào "Hợp tác hóa những năm đầu 1960. Do hiểu sai "Tập thể hóa" là "Hợp tác hóa" nên các "Hợp tác xã này trì trệ, một số nơi tan rã. Sau 1975, thống nhất đất nước, mô hình "Hợp tác xã này được đưa vào Miền Nam, nhưng cũng không thành công. Các năm 1994-2000, được sự giúp đỡ của Liên hiệp Hợp tác xã Canada (CCA),Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện (CAEV) đã xây dựng ở 8 tỉnh 8 Hợp tác xã nông nghiệp theo đúng 7 nguyên lý của ICA. Các mô hình này đã thành công và đã được ICA công nhận vào các năm 1996 và 1999.
Những điều cần biết về WTO

Những điều cần biết về WTO

Tổ chức thương mại quốc tế (World Trade Organisation – WTO) được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 1995 là một tổ chức đa phương của các chính phủ nhằm loại bỏ những rào cản thương mại qua việc giảm bớt thuế quan và quota và loại trừ những hiệp định thương mại có tính chất ưu tiên, ưu đãi. đây là một tổ chức quốc tế khá mạnh mẽ và rộng lớn. cho đến nay, wto đã có 150 nước thành viên.
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
^ Về đầu trang