Thông tin cập nhật

A siaDHRRA làm việc với VietDHRRA tại Hà Nội

A siaDHRRA làm việc với VietDHRRA tại Hà Nội
ReCoERDO là dự án hợp tác phát triển nguồn nhân lực tổ chức nhân dân vùng Đông Nam Á do cac tổ chưc phi chính phủ Châu Âu tài trợ, triển khai ở 8 nước trong đó có Việt Nam. Dự án đã triển khai được 2 năm và năm nay là năm thứ ba. Còn một năm thứ tu (2019-2020) nũa là kết thúc. Đây là dự án triển khai của mạng lưới Phát triển nguồn nhân lực nông thôn (DHRRA).

 

       Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019 đã có cuộc làm việc của lãnh đạo  AsiaDHRRA và VietDHRRA tại Hà Nội.

       Tham gia cuộc họp, về phía AsiaDHRRA có PGS TS Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch, Bà Marlene Ramirez, Tổng Thư ký, Bà Lorna David, Kế toán trưởng, Ông Nonoy Villas phụ trách nội dung các chương trình của AsiaDHRRA triển khai ở Việt Nam và Bà Shawie Lafita chuyên viên tài vụ.

       Về phía ViêtDHRRA có GS TS Bùi Quang Toản, Chủ tịch, TS Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch, Ông Nguyễn Mậu Thái, Hiệu phó NVCARD, Ông Trần Văn Quý, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp, Chị Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Ban hợp tác Quốc tế Hội Nông dân, TS Nguyễn Quốc Tuấn Phó Chủ tịch VACVINA, TS Nguyễn Hữu Nhuần, Điều phối viên trưởng Dự án ReCoERDO triển khai ở Viêt Nam, và một số cán bộ của CAEV, NVCARD, Văn phòng VietDHRRA.

       Ngày 12 tháng 8 năm 2019 Hội nghị tập trung nghe báo cáo và thảo luận đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án ReCoERDO năm thứ 3 (2018-2019) tại Việt Nam do TS Nguyễn Hữu Nhuần trình bầy. Nhìn chung toàn bộ công việc đã triển khai đều đạt kết quả tốt đẹp, có một số thiếu sót trong thủ tục báo cáo tài chính, cần rút kinh nghiệm trong cac năm tiếp theo.

       Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Hội nghị nghe TS Nguyễn Hữu Nhuần  trình bầy về kế hoạch triển khai dự án ReCoERDO năm thứ 4, nhiều ý kiến đóng góp về nội dung một số công việc và phân công công việc cho một số thành viên nồng cốt và thành viên cơ sở để triển khai thực hiện khi được cấp kinh phí của dự án. Nhóm Điều hành Dự án đã hình thành bao gồm một số cán bộ lãnh đạo và chuyên gia của các thành viên nòng cốt.

       Trong quá trình hội nghị, lãnh đạo của AsiaDHRRA đã nhấn mạnh nhu cầu mới về nội dung và tiến độ triển khai dự án năm thứ 4 vì thời gian thực hiện chỉ còn cơ 9 tháng và năm thứ 4 là năm kết thúc dự án.

        Ngày 15 tháng 8 năm 2019 Ông Nonoy Villas thăm HTX nuôi ong Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cùng đi có GS TS Bui Quang Toản và một số cán bộ. Tại HTX Ông Phạm Trung An, và Ban Quản trị, đã báo cáo với khach về quá trình vận động thành lập, thành lập và củng cố phát triển HTX. Nay HTX đã ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con xã viên 12% so với năm trước. Với sự trợ giúp của dự án ReCoERDO năm qua HTX đã lắp được hệ thống máy giảm tỷ lệ nước và diệt men hại trong mật ong để tăng chất lượng sản phẩm. HTX đã có 33 xã viên . Nhiều người đang xin gia nhập.

        Cuộc làm việc của AsiaDHRRA và VietDHRRA đã thành công tốt đẹp.

 

Văn phòng ViêtDHRRA

 

 

       

^ Về đầu trang