Thông tin cập nhật

Khởi động dự án " Cải thiện nuôi ong ở các thôn Phúc Thành, Vải, Ao Rôm huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Khởi động dự án " Cải thiện nuôi ong ở các thôn Phúc Thành, Vải, Ao Rôm huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Mục tiêu lâu dài của dự án là góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập cho các hộ nông thôn, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các biện pháp chủ yếu là phát triển nguồn nhân lực, tập huấn chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, tham quan, thực tập, xây dựng mô hình khuyến nông có sự tham gia của nông dân (FPE). Đây là dự án do AgriCORD tài trợ, là loại hình dự án "phát triển xã hội" (Philanth- rophy) không phải thuộc loại hình dự án "từ thiện" ( charity), do đó trong quá trình thực hiện dự án có chỗ, có lúc các hộ tham gia phải đóng góp đầu tư vốn để phát triển sản xuất.

          Ngày 07 tháng 8 năm 2016, tại nhà văn hóa thôn Phúc Thành, Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện (CAEV) và Mạng lưới Hợp tác của các tổ chức phát triển nguồng nhân lực nông thôn Châu Á (AsiaDHRRA) đã tổ chức khởi động dự án nói trên.

          Mục tiêu tổng quát của dự án là : tăng cường các dịch vụ khuyến nông, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiếp cận thị trường, tăng thu nhập cho xã viên nông dân nuôi ong, góp phần xóa đói giảm nghèo.

          Mục tiêu cụ thể của dự án gồm :

          1.  Nâng cao năng lực cho 128 nông dân tiền tiến và cán bộ lãnh đạo ở cơ sở bằng tập huấn “nông dân dậy nông dân”và thực hiện các giải pháp khuyến nông, truyền bá kiến thức, từ đó mở rông ra trong số 1.200 hộ nông dân trong vùng về nuôi ong, sản xuất mật ong và các nông sản khác.

          2. Hình thành và tăng cường các mô hình nông dân sản xuất mật ong và và bắt đầu có sự liên kết trong việc chế biến, định hướng sản phẩm và liên kết thị trường .

          3. Bắt đầu nghiên cứu chuỗi giá trị của sản phẩm mật ong làm cơ sở cho một kế hoạch hợp tác chi tiết mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho người sản xuất mật ong.

          Kết quả mong đợi của dự án :

          1. 128 nông dân tiên tiến và cán bộ cơ sở được đào tạo sẽ tập huấn lại và triển khai các dịch vụ khuyến nông cho nông dân nâng cao năng lực sản xuất của tất cả các thành viên của cộng đồng.

          2. Sẽ có 1.328 hộ nông dân trong vùng, tiếp thu kỹ thuật mới, đẩy mạnh sản xuất trong đó có sản xuất mật ong.

          3. Cải thiện chất lượng của mật ong.

          4. Có phương án tiếp cận và mở rộng thị trường, mang lại thu nhập ngày càng cao cho nông dân nuôi ong trước hết ở các thôn Phúc Thành, Vải và Ao Rôm, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở huyện Đồng Hỷ.

         Tham dự cuộc họp:

         Về phía AsiaDHRRA có Bà Marlene Ramirez Tổng Thư ký, Bà Lorna David phụ trách tài chính, Ông Plovante Nornoy Villas cán bộ kỹ thuật, Ông Cezar Belangel cán bộ chương trình, Cô Mags Catindig thư ký.

          Về phiá CAEV có GS TS. Bùi Quang Toản Giám đốc, Ông Hoàng Viết Mười phụ trách tài chính, Ông Vũ Đăng Quý cán bộ kỹ thuật, Ông Nguyễn Hữu Thật khuyến nông viên.

          Về phía thôn Phúc Thành có ông Phạm Trung An Trưởng thôn, Ông Phạm Trọng Khánh Tổ trưởng tổ nuôi ong, Ông Hoàng Văn Tiến Hội trưởng Hội nông dân, Bà Vũ Thúy Hoa Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Anh Vũ Công Tuấn Bí thư Chi đoàn Thanh niên.

          Ông Lê văn Được thay mặt các hộ nuôi ong thôn Vải, xã Hóa Thượng.

          Ông Nguyễn Văn Ninh thay mặt các hộ nuôi ong thôn Ao Rôm I. xã Khe Mo

          Ông Nguyễn Văn Thi thay mặt các hộ nuôi ong thôn Ao Rôm II, xã Khe Mo

        Khách mời tới dự gồm có : Ông Phạm Tài Thắng, Ban Hợp tác Quốc tế Hội Nông dân Việt Nam. Ông Pozanansai Maris CSA. ông Daniel Ruiz Ganbay WRF. Ông Triệu Ngọc Sơn, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Đồng Hỷ. Ông Nguyễn Xuân Quang , Phó Phòng Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ. Ông Trần Hữu Thắng Bí thư Đảng ủy xã Hóa Trung. Ông Phạm Văn Bẩy Chủ tịch UBND xã Hóa Trung. Ông Nguyễn Văn Lượng cán bộ Khuyến nông xã Hóa Trung.

       Sau lời khai mạc và giới thiệu thành phần cuộc họp và các khách mời tới dự, GS.TS. Bùi Quang Toản đã giới thiệu tóm tắt về dự án, mục tiêu trước mắt và dài hạn, các quy định của nhà tài trợ, của CAEV và AsiaDHRRA. Đây là dự án thuộc loại hình “Phát triển xã hôi” (Philanthropy) không phải là dự án thuộc loại hình “từ thiên” (Charity). Do đó trong quá trình thực hiện sẽ có một số khâu công việc các hộ nông dân tham gia phải có đóng góp đầu tư. Dự án chủ yếu là chuyển giao kỹ thuật, xây dựng tập quán, giúp cộng đồng nông dân hình thành chuỗi sản xuất hoàn chỉnh.

       Bà Marlene R. nói lời chào mừng, giới thiệu tóm tắt về AsiaDHRRA và quá trình gần 20 năm có mặt tại Việt Nam cùng với ViêtDHRRA đóng góp cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực nông thôn.

Ông Phạm Trung An báo cáo một số nét về thôn Phúc Thành, Hợp Tác xã dịch vụ Nông nghiệp Phúc Thành và Tổ nuôi ong phát triển từ Nhóm sở thích nuôi ong , được thành lập 3 năm trước đây, với chỉ đạo và giúp đõ của cố Tổng Thư ký VieetDHRRA, kỹ sư nông học Dương Anh Tuyên. Trưởng thôn Phúc Thành hứa hẹn sẽ cùng các hộ nông dân tham gia làm tốt dự án.

       Các đại biểu của Huyện Đồng Hỷ, của xã Hóa Trung, của các thôn Vải và Ao Rôm, của CSA và của WRF,đã phát biểu ý kiến, hứa hẹn ủng hộ và chúc dự án thành công.

       Tiếp theo đại diện các hộ nuôi ong tham gia dự án phát biểu hứa hẹn và nêu quyết tâm thực hiện tốt dự án.

       Cuối cùng thay mặt CAEV, GS.TS. Bùi Quang Toản, Thay mặt AsiaDHRRA, bà Marlene R. và thay mặt cho các hộ nông dân các thôn Phúc Thành, Vải và Ao Rôm tham gia dự án, Ông Phạm Trung An, đã ký văn bản cam kết triển khai dự án trong 3 năm ( 2016-2018 ).

^ Về đầu trang