Thông tin cập nhật

CAEV-ViêtDHRRA tham gia lớp tập huấn đầu tiên của AsiaDHRRA trong khuôn khổ dự án ReCoERDO

CAEV-ViêtDHRRA tham gia lớp tập huấn đầu tiên của AsiaDHRRA trong khuôn khổ dự án ReCoERDO
Dự án ReCoERDO có bốn hợp phần trong đó hợp phần một là đào tạo tăng cường năng lực. Hợp phần này sẽ có bốn lần tập huấn gọi là "bốn Module". Lớp tập huấn đầu tiên này là "Module một" được tổ chức ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar từ ngày 16 đến ngày 20 thang 9 năm 2016. Mỗi DHRRA tham gia dự án được cử 5 người tham dự. Lãnh đạo CAEV-VietDHRRA đã cử 5 người là những cán bộ khoa học trẻ, biết tiếng Anh, có khả năng tiếp thu và có trình độ truyền đạt lại, của CAEV, VCARD và VNFU tham dự lớp học đạt kết quả tốt đẹp.

 

         Cuộc tập huấn năm trong chương trình hành động của hợp phần I của dự án mà nội dung chính là tăng cường năng lực cho các DHRRA và các đối tác. Hợp phần I có 4 cuộc tập huấn và đều là các cuộc tập huấn các “Tiểu giáo viên” (TOT), có nghĩa là những người tham gia lớp tập huấn sẽ là các giáo viên của các lớp tập huấn do các DHRRA sẽ tổ chức ở các nước tham gia dự án.

        Cuộc tập huấn lần này có tham vọng dựa trên kinh nghiệm “Phong trào Thôn Xóm mới” của Hàn Quốc với giảng viên chính là Tiến sỹ Mijeong Kim, một chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực, Giám đốc Điều hành của Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực toàn cầu, của Công Ty MULTICAMPUS, có trụ sở ở Seoul, Hàn Quốc.

       Cuộc tập huấn được tổ chức từ 14-20 tháng 9 năm 2016 tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar.

       Theo yêu cầu của AsiaDHRRA , CAEV-ViêtDHRRA đã cử một nhóm cán bộ kỹ thuật nòng cốt của các tổ chức thành viên, có khả năng tiếp thu tối đa các nội dung của lớp tập huấn, để về tryền đạt lại cho các lớp tập huấn sẽ tổ chức ở trong nước.

       Các cán bộ được cử đi Myanmar gồm : 

  1. Anh Hoàng Việt Mười, Kỹ sư Nông nghiệp, Cán bộ kỹ thuật của CAEV, Kỹ thuật viên dự án ReCoERDO của ViêtDHRRA
  2. Anh Vũ Đăng Quý, Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp, Cán bộ kỹ thuật của CAEV, Điều phối viên Dự án CAEV-AsiaDHRRA triển khai ở Phúc Thành.
  3. Chị Hoang Thanh An, Thạc sỹ, Giảng viên của Trường Cao đẳng và Dậy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ (VCARD).
  4. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Thạc sỹ, Giảng viên của Trường Cao đẳng và Dậy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ (VCARD).
  5. Chị Trần thị Thảo, Cử nhân , Cán bộ Tuyên huấn của Hội Nông dân Việt Nam (Hà Tĩnh).

       Kết thúc lớp học, tất cả 5 học viên của Việt Nam đều được AsiaDHRRA và và các giảng viên công nhận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp thu đầy đủ các nội dung của lớp tập huấn và được nhận chứng chỉ của lớp học.

^ Về đầu trang