Thông tin cập nhật

Lớp tập huấn bồi dưỡng giảng viên TOT về "Đối thoại quần chúng và vận động chính sách"

Lớp tập huấn bồi dưỡng giảng viên TOT về "Đối thoại quần chúng và vận động chính sách"
Đối thoại và vận động chính sách trên tư tưởng và tinh thần kiến tạo hiện nay ở nước ta và ở các nước đang phát triển đang là một hoạt động xã hội rộng rãi, đã và đang đem lại những kết quả thiết thực. Giới lãnh đạo nhờ vậy ngày càng có những chủ trương và chính sách thích hợp hơn, được nhân dân hưởng ứng nhiều hơn. Về phía quần chúng nhân dân họ cũng am hiểu, tôn trọng, và có những đóng góp xây dựng hơn. Tập huấn nâng cao kiến thức về đối thọai quần chúng và vận động chính sách luôn là nhu cầu bức thiết ở mọi cấp, mọi nơi. .

 

       Trong các ngày từ 27-29 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội (Nhà khách 99 Phòng không Không quân, Trường Chinh), Tổ triển khai và quản lý (POMG) dự án ReCoẺRDO thuộc Văn phòng ViêtDHRRA , đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng giảng viên cho chuyên đề “Đối thoại và vận động chính sách” cho cán bộ chuyên môn và lãnh đạo cơ sở của các thành viên . Đây là lớp tập huấn thứ ba thuộc loạt lớp tập huấn giảng viên của Tổ Quản lý dự án (PMT) ReCoERDO của AsiaDHRRA quy định.

         Tham gia lớp tập huấn gồm 28 cán bộ chuyên môn và lãnh đạo cơ sở của CAEV, VACVINA, NVCARD, VCA, VNFU, VNWU, VNYU …

         PGS,TS Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chủ tịch ViêtDHRRA , Chủ tịch                    AsiaDHRRA đã khai mạc lớp tập huấn và trực tiếp truyền đạt một phần nội dung tập huấn. Tham gia truyền đạt nội dung và hướng dẫn thảo luận còn có các cán bộ đã tham dự tập huấn của AsiaDHRRA tổ chức trước đó, gồm TS Nguyễn Hữu Nhuần, Thạc sỹ Vũ Đăng Quý, Thạc sỹ Mai Thị Hương và KSNH Trần Hồng Thanh.

          Giảng viên và học viên đã tập trung trí tuệ, sôi nổi thảo luận, liên hệ thực tiễn làm cho không khí lớp học luôn hấp dẫn, sôi nổi và sinh động. Kết quả đánh giá (theo mẫu quy định) sau lớp học , các giảng viên và học viên đều đạt loại khá và giỏi. Tất cả các học viên đều được Ban Tổ chức của lớp học cấp chứng chỉ.

         GS TS Bùi Quang Toản , Chủ tịch ViêtDHRRA đã tổng kết lớp học, cám ơn các thành viên được mời đã cử về tham dự lớp học các học viên đúng thành phần, đúng đối tượng, đúng trình độ, cám ơn các giảng viên lớp học đã truyền đạt nội dung rất đầy đủ, rất sinh động và hấp dẫn, cám ơn Tổ dự án (POMG) đã chuẩn bị tốt tài liệu và các điều tiện kỹ thuật cho lớp học và cám ơn Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân đã giúp cơ sở hội trường, nơi ăn ở và các dịch vụ sinh hoạt… để lớp học thành công.

         Lớp tập huấn TOT về nội dung “Đối thoại và vận động chính sach” đã kết thúc tốt đẹp.

 

Văn phòng ViêtDHRRA

 

 

 

 

      

^ Về đầu trang