Thông tin cập nhật

Cuộc thảo luận nhóm ở cơ sở về biến đổi khí hậu tại xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, Bắc Giang.

Cuộc thảo luận nhóm ở cơ sở về biến đổi khí hậu tại xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, Bắc Giang.
Xuân Lương là xã thuộc vùng đồi gò của Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Biến đổi khí hậu đã gây ra rất nghiều khó khăn trong việc duy trì đời sống và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của đồng bào các dân tộc Kinh, Tày và Cao Lan sống đã lâu đời ở đây.Đồng bào các dân tộc có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh chống với thiên tai, giứ gìn và phat triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Trong cuộc hội thảo đã có nhiều đề xuất thiết thực cho địa phương.

 

           Ngày 19 tháng 1 năm 2019 tại trụ sở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức cuộc trao đổi, thảo luận nhóm với chủ đề về biến đổi khí hậu diễn ra tại vùng đồi núi thuộc địa bàn huyện Yên Thế và các vùng phụ cận.

          Tham gia cuộc họp mặt về phía cơ sở xã Xuân Lương có ông Ninh Quảng Nghiệp, Bí thư Đảng ủy xã, Ông Thân Nhân Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã,, Ông Đoàn Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Anh Trần Văn Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Ông Ninh văn Tám, cán bộ khuyến nông xã, Ông Hoàng văn Hà, nông dân giỏi điển hình,  Ông Hoàng văn Quảng , nông dân giỏi điển hình và một số xã viên Hợp tác xã sản xuất chè và mật ong của xã..

         Về phía Huyện Yên Thế có ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ông Nguyễn Quang Thái, Trưởng Phòng Văn hóa..và tổ công tác của huyện.

         Về phía ViệtDHRRA có GSTS Bùi Quang Toản, Chủ tịch ViêtDHRRA, TS Nguyễn Hữu Nhuần, Điều phối viên trưởng và KSNH Trần Hồng Thanh Thư ký, Dự án ReCoERDO.

        Mở đầu cuộc thảo luận GS Bùi Quang Toản thay mặt ViêtDHRRA giới thiệu về mạng lưới ViệtDHRRA, AsiaDHRRA, Dự án ReCoERDO và chuyên đề về biến đổi khí hậu. Tiếp theo TS Nguyễn Hữu Nhuần nêu mục đích yêu cầu của cuộc thảo luận, tầm quan trọng của nhận thức đầy đủ về biến đổi khí hậu, về tổng kết các kinh nghiệm của nông dân tại địa phương, để chống chọi với biến đổi khí hậu, giữ vững và phát triển sản xuất.  

       Ông Ninh Quảng Nghiệp, một nông dân người dân tộc Cao Lan, sống đã lâu năm tại địa phương, từng 13 năm làm chủ tịch xã, hiện là Bí thư Đảng ủy xã, đã giới thiệu rất chi tiết về tình trạng và hiện trạng khí hậu vùng đồi gò xã Xuân Lương, sự kiên cường của nông dân các dân tộc trong xã quyết tâm vượt mọi khó khăn do khô hạn, do lũ lụt, do đất đai bị xói mòn, rửa trôi, rừng cây bị đót cháy, nguồn nước bị cạn khiệt…để đảm bảo sản xuất và đời sống. Ông khẳng định chống chọi với biến đổi khí hậu ở đây là phải khôi phục lại được rừng.

       Ông Thân Nhân Khuyến, Chủ tịch xã, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của xã Xuân Lương, một xã có ba dân tộc chung sống :Người Kinh, Người Tày và người Cao Lan. Xã có 14 thôn bản thì 9 thôn bản thuộc diện khó khăn. 50% diện tich là đất Lâm nghiệp. Xã đã thành lập được Hợp tác xã trồng chè và nuôi ong, có chè mang thương hiệu chè Bản Ven nổi tiếng…

       Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, giới thiệu một số nét về sản xuất nông lâm nghiệp huyện Yên Thế, ông đặc biệt nhấn mạnh về những khó khăn của vùng đồi gò trong đó có xã Xuân Lương do biến đổi khí hậu hàng năm gây ra. Mọi cơ cấu thời vụ hàng năm , hàng vụ đề ra đều bị phá vỡ do thời tiết, khí hậu luôn luôn thay đổi…Ông cũng nêu khá nhiều kinh nghiệm của đồng bào các dân tộc địa phương trong việc chống chọi với biến đổi khí hậu .

        Đại diện của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các nông dân sản xuất giỏi đã sôi nổi tham gia thảo luận, nêu các kinh nghiệm sản xuất, và kiến nghị một số giải pháp và chính sách liên quan đến phòng chống biến đổi khí hậu, duy trì và phát triển sản xuất.

       TS. Nguyễn Hứu Nhuần và ông Thân Nhân Khuyến đã tổng kết cuộc thảo luận, nêu lên các kết quả nổi bật cuẩ cuộc họp mặt.

       Cuộc họp mặt tại cơ sở thảo luận chuyên đề về biến đổi khí hậu tại Xuân Lương đã thành công tốt đẹp.

 

Văn phòng ViêtDHRRA

 

 

 

    

 

^ Về đầu trang