Thông tin cập nhật

Lớp tập huấn về lãnh đạo và quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp

Lớp tập huấn về lãnh đạo và quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp
Phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp là hoạt động chính của Hợp phần II kế hoạch hành động năm thứ 3(2018-2019) của dự án. Có hai lớp tập huấn và một cuộc hội thảo. Đây là lớp tập huân thứ nhất, lớp tập huấn sau và cuộc hội thảo sẽ được tổ chức vào tháng 12 -2018 và tháng 1- 2019. Đây là lớp tập huấn về các nguyên lý cơ bản về Hợp tác xã cho các cán bộ cơ sở.

 

          Trong các ngày từ 20 đến 23 tháng 11 năm 2018, tại Trường Cao đẳng và dậy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NVCARD), Xuân Mai, Hà Nội, Tổ Triển khai và Quản lý dự án (Project Opetating and Management Group-POMG) của Dự án “ Hợp tác vùng tăng cường các Tổ chức Phát triển Nông thôn ở Châu Á” (ReCoERDO), triển khai ở Việt Nam, đã tổ chức lớp tập huấn về “Lãnh đạo và Quản lý các Hợp tác xã Nông nghiệp”. Đây là phần việc triển khai hợp phần II của chương trình công tac năm thứ III của dự án (2018-2019).

           Tham gia lớp tập huấn về phía học viên có 29 người gồm các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm một số hợp tác xã của các tỉnh Hòa Bình, Băc giang, Hưng Yên, Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên và  một số cán bộ của NVCARD, CAEV, VACVINA đang triển khai hợp phần II nói trên của dự án.

            Giảng viên của lớp tập huấn gồm: Nhà giáo Nhân dân, Tiến sỹ Nông học Phạm Thanh Hải, các giảng viên Mai Hương và Thu Hà của NVCARD, Thạc sỹ Vũ Đăng Qúy và Kỹ sư Nông học Trần Hồng Thanh của CAEV.  

            Nội dung giáo trình là các chuyên đề cơ bản về lãnh đạo và quản lý hợp tác xã trên cơ sở Luật Hợp tác xã bổ xung và sửa đổi 2018, về xây dựng và triển khai kế hoach lien kết sản xuất và kinh doanh của hợp tác xã theo chuỗi giá trị, thương hiệu và tiếp thị các sản phẩm hang hóa của hợp tác xã…

            Các giảng viên đã trình bầy bài giảng sinh động, chi tiết , cụ thể, có minh họa và có hệ thống giúp các học viên tiếp thu đầy đủ và chi tiết.

            Học viên là những cán bộ chủ chốt của Hợp tác xã và của các tổ chức thành viên của ViêtDHRRA có chức năng chỉ đạo và đào tạo quần chúng nên có nhiều kinh nghiệm thực tế. Các cuộc thảo luận, trao đổi, trình bầy ở lớp học đã diễn ra sôi nổi và sinh động

             Kết quả đánh giá sau lớp học tất cả giảng viên và học viên đều đạt loại khá và giỏi. Tất cả học viên đều được Ban Tổ chức cấp chứng chỉ của lớp học.

             Dự khai mạc và bế mạc của lớp học đều có lãnh đạo của ViêtDHRRA, của CAEV,VCARD và VACVINA các thành viên nòng cốt của ViêtDHRRA .

            Giáo sư Tiến sỹ Bùi Quang Toản, Chủ tịch ViêtDHRRA, đã khai mạc, bế mạc và trao chứng chỉ lớp học cho các học viên.

            Lớp tập huấn đã thành công và kết thúc tốt đẹp.

 

Văn phòng ViêtDHRRA

 

 

 

 

 

^ Về đầu trang