Thông tin cập nhật

Các lớp tập huấn mở rộng triển khai kế hoạch của dự án hợp tác vùng (ReCoERDO)

Các lớp tập huấn mở rộng triển khai kế hoạch của dự án hợp tác vùng (ReCoERDO)
Tôn chỉ, mục đích của VietDHRRA là phát triển nguồn nhân lực nông thôn . Nguồn kinh phí và các nhà tài trợ rất đa dạng. Công việc quyết định sự thành công của mạng lưới là đề xuất và triển khai thành công các dự án cụ thể. Đã có rất nhiều thành công song cũng có nhiều dự án không thành công. Tất cả đều do quá trình đề xuất, triển khai và quản lý dự án quyết định.

 

       Trong tháng một năm 2018, tổ quản lý dự án, Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện, Trường Cao đẳng và Dậy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ, đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc kế hoạch triển  khai dự án vùng của AsiaDHRRA tại Việt Nam.

 

       1. Lớp tập huấn kết hợp hội thảo về “ Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển thi trường của các tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hữu cơ”

 

        Cuộc hội thảo kết hợp tập huấn được tiến hành từ 14 đến 17 tháng 01 năm 2018 tại khách sạn Pacific, Xuân Mai, Hà Nội.

        Có tất cả 24 học viên được triệu tập từ các thành viên của VietDHRRA trong đó có chủ nhiệm của 6 Hợp tác xã và tổ hợp tác. Tham dự còn có một số khách mời của Hội Nông nghiệp hữu cơ, Trường Cao đẳng dạy nghề và Hội làm vườn Việt Nam..

        Báo cáo viên và giảng viên chính gồm TS. Phạm Thanh Hải, Th.S.Lê Trung Hưng và Th.S. Mai Thị Lan Hương, thuộc Trường Cao đẳng và Dậy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Xuân Mai.   

        Nội dung chủ yếu của cuộc tập huấn kết hợp hội thảo là bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm hứu cơ cho các cơ sở, các tổ hợp tác và các hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ.

         Trong 3 ngày làm việc các học viên và các đại biểu đã nghe giảng về nguyên tắc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, là những nông hộ độc lập, những tổ hợp tác và các hợp tác xã sản xuất không dung, hoặc dùng rất hạn chế, các vật tư (phân bón , thuốc trừ sâu bệnh) là hóa chất. Thay vào đó là dùng các biện pháp canh tác, các loại thuốc và phân bón có nguồn gốc hữu cơ. Nông sản làm ra là các loại thực phẩm hữu cơ, không có tàn dư hóa chất, là thực phẩm sạch, thực phẩn an toàn. Có điều hiện nay các sản phẩm đó giá thành cao hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên khó tiêu thụ.

         Các học viên đã trao đổi, thảo luận và xây dựng thử các phương án cụ thể cho các tổ hợp tác và các hợp tác xã.

         Lớp tập huấn cũng đã tham quan một số mẫu sản xuất hữu cơ điển hình trong vùng Chương Mỹ (Hà Nội) và Lương Sơn (Hòa Bình).

         Cuộc tập huấn và hội thảo đã kết thúc tốt đẹp. Tất cả các học viên đã được nhận chứng chỉ.

 

         2. Lớp tập huấn về “phát triển dự án: viết đề xuất, triển khai, theo dõi, quản lý, đánh giá, báo cáo kết quả và kết thúc dự án”.

 

         Lớp tập huấn được tiến hành từ 23 đến 25 thánh 01 năm 2018 tại Khách sạn Hoàng Sơn Peace, Ninh Bình.

         Lớp học có 27 học viên tham dự là lãnh đạo và những cán bộ chủ chốt của các thành viên ViêtDHRRAvà một số cộng tác viên và khách mời.

         Giảng viên là các học viên của lớp tập huấn do AsiaDHRRA mở, trong khuôn khổ dự án Record tháng 9 năm 2017 tại Manila, Philipin, gồm Hoàng Việt Mười, Vũ Đăng Quý, Trần Hồng Thanh, Vũ Thị Trang, Trần Thị Phương Ngân. 

       Nội dung chủ yếu của lớp học nhằm hướng dẫn cách viết văn bản đề xuất các dự án, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được chấp nhận, xây dựng dự trù kinh phí theo các phần việc được phê duyệt, triển khai thực hiện, theo dõi và quản lý dự án, đánh giá tiến độ và kết quả theo từng thời gian, báo cáo và kết thúc dự án.

         Trong 3 ngày làm việc các giảng viên và học viên đã tập trung trình bầy, nghiên cứu, trao đổi và xây dựng thử một số dự án làm mẫu, có áp dụng một số kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương.

         Lớp học đã kết thúc tốt đẹp.

         Tất cả các học viên đã được cấp chứng chỉ.

 

Văn phòng VietDHRRA

    

 

 

        

^ Về đầu trang