Thông tin cập nhật

Cuộc họp thường trực mở rộng của VietDHRRA ngày 10 tháng 11 năm 2017

 Cuộc họp thường trực mở rộng của VietDHRRA ngày 10 tháng 11 năm 2017
Nội dung chính : a/ Nghe báo cáo kết qur tham dự doeenx đàn "Nông thôn mới" lần thứ 6 của ASEAN và AsiaDHRRA; b/ Kiểm điểm hoạt đông năm 2017 và bàn kế hoạch công tác 2018, 3/ Góp ý đề cương công tác năm 2018 của dự án ReCoERDO. Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp sau một ngày lam việc.

   

       Tham dự cuộc họp có GS TS Bùi Quang Toản, PGS TS Nguyễn Xuân Hồng, TS Phạm Thanh Hải và đại diện của Hội Nông dân (VNFU), Hội Liên hiệp Thanh niên (VNYU), Hội Làm vườn (VACVINA), Trường  Cao đẳng và dậy nghề Nông nghiệp Xuân Mai (VCARD) và Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện (CAEV). Vắng mặt Hội Tiêu chuẩn và Người Tiêu dùng (VINASTAS) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (VNWU).

       1. TS Nguyễn Xuân Hồng và TS Phạm Thanh Hải đã báo cáo tóm tắt kết quả tham dự Diến đàn Xây dựng Nông thôn và Xóa đói giảm nghèo lần thứ VI do Ban Thư ký ASEAN và AsiaDHRRA tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ 4-7 tháng 10 năm 2017, và tinh thần buổi làm việc với Thường trực AsiaDHRRA bên lề của diễn đàn nói trên.

       2. TS Bùi Quang Toản, Chủ nhiệm, thay mặt lãnh đạo, đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2017 và dự kiến kế hoạch công việc năm 2018 của VietDHRRA theo tinh thần nghị quyết của cuộc họp toàn thể thành viên lần thứ tư (GA IV) vừa qua.

       3. TS Bùi Quang Toản , Điều Phối viên, và anh Hoàng Việt Mười, Trợ lý Kỹ thuật, phần dự án ReCoERDO triển khai ở Việt Nam, giới thiệu dự thảo kế hoạch công việc của năm thứ hai, để thường trực tham gia ý kiến .

       Các đại biểu đại diện các thành viên tham dự đã thảo luận sôi nổi, nhận xét , đánh giá  kết quả công tác năm vừa qua, nêu rõ các mặt đạt được và những điểm cần điều chỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động ở cơ sở, nhân rộng các điển hình nông hộ và cộng đồng, phát động rộng rãi các hoạt động vận động chính sách.

       Cuộc họp đã thảo luận, có bổ sung một số chi tiết và đã thông qua bản dự thảo đề xuất kế hoạch công việc năm thứ hai của dự án ReDoERDO để nộp cho Ban Điều phối Dự án của Văn phòng AsiaDHRRA.

        Cuộc họp kết thúc sau một ngày làm việc tranh thủ thời gian và đạt hiệu quả cao.

 

Văn phòng VietDHRRA

 

       

^ Về đầu trang