Thông tin cập nhật

Đợt tập huấn vùng lần thứ hai Dự án ReCoERDO của AsiaDHRRA

Đợt tập huấn vùng lần thứ hai Dự án ReCoERDO của AsiaDHRRA
Từ 5-8 tháng Tư năm 2017, tại khu nghỉ dưỡng Montebello, thành phố Cebu. Philippines, AsiaDHRRA đã tổ chức đợt tập huấn nâng cao năng lực, chuyên đề, về đề xuất và phát triển dự án, cho các tổ chức thành viên ở các nước có tham gia dự án ReCoERDO. VietDHRRA cử nhóm cán bộ kỹ thuật trẻ, sử dụng thông thạo Tiếng Anh, gồm 3 nam, hai nữ , tham gia lớp học

 

       Từ 5-8 tháng Tư năm 2017, tại khu nghỉ dưỡng Montebello, thành phố Cebu. Philippines, AsiaDHRRA đã tổ chức đợt tập huấn nâng cao năng lực, chuyên đề, về đề xuất và phát triển dự án, cho các tổ chức thành viên ở các nước có tham gia dự án ReCoERDO.

 VietDHRRA cử nhóm cán bộ kỹ thuật trẻ, sử dụng thông thạo Tiếng Anh, gồm 3 nam, hai nữ , tham gia lớp học gồm :

   1. Thạc sỹ Vũ Thị Trang, Giáo viên Trường Nghiệp vụ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

   2. Cử nhân Trần Thị Phương Ngân , Cán bộ Nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

   3. Thạc sỹ Vũ Đăng Quý, Điều phối viên, Dự án Cải thiện nuôi ong của CAEV và AsiaDHRRA tại Phúc Thành, Thái Nguyên.

       4. Kỹ sư Nông học Hoàng Việt Mười, Trợ lý kỹ thuật, Dự án ReCoERDO, Văn phòng VietDHRRA.

       5. Kỹ sư Nông học Trần Hồng Thanh, Trợ lý đào tạo khuyến nông viên của CAEV.

 

       Nhờ có vốn kỹ thuật chuyên môn phù hợp và trình độ sử dụng Tiến Anh tốt, các học viên của ViêtDHRRA cử đi đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp thu đầy đủ các nội dung của lớp học và đều được AsiaDHRRA cấp chứng chỉ.

 

 

 

 

       

 

^ Về đầu trang