Thông tin cập nhật

Hội thảo chuyên đề "Biến đổi khí hậu"

Hội thảo chuyên đề "Biến đổi khí hậu"
VietDHRRA đã xác định trong kế hoạch hành đông thời kỳ 2016-2020 các chuyên đề lớn : Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và an toàn thực phẩm, củng cố và phát triển Hợp tác xã ... trong các chương trình phát triển nguồn nhân lực nông thôn, tăng cường khả năng lãnh đạo và quản lý cho các tổ chức nhân dân, các tổ chức nông dân của mạng lưới. Cuộc hội thảo kể trên là một trong các hoạt động đó.

   

      Các ngày 24,25,26 tháng 5 năm 2017,tại Nhà nghỉ Công đoàn, Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên, trong khuôn khổ chương trình triển khai dự án ReCoERDO, VietDHRRA đã tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề có tiêu đề là : ” Nông thôn, nông nghiệp và nông dân Việt Nam trước những thách thức của biến đổi khí hậu hiện nay. ”

      Tham dự cuộc hội thảo có 30 đại biểu gồm lãnh đạo của VietDHRRA, ,lãnh đạo và cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên môn của các tổ chức thành viên của mạng lưới như : VACVINA, VNFU, VCA, ATU, VCARD, CAEV, Huyện Đồng Hỷ và HTX Phúc Thành, Văn phòng VietDHRRA và tổ cán bộ chuyên trách dự án ReCoERDO.

      Thay mặt lãnh đạo VietDHRRA, GS TS Bùi Quang Toản khai mạc hội thảo, xác định mục đích, yêu cầu,công việc cần thực hiện,và kết quả mong đợi… của cuộc hội thảo.

      Các đoàn đại biểu và khách mời tham dự tự giới thiệu và giao lưu, quan hệ…

      Tiếp theo GS TS Bùi Quang Toản trình bầy bản báo cáo đề dẫn, nêu rõ tầm quan trọng , các diễn biến phức tạp, các tác hại nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với thiên nhiên và con người trên toàn thế giới. Báo cáo đề dẫn cũng nêu rất cụ thể về Chương trình hành đông Sendai của Liên hiệp quốc về ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt đã tóm tắt các kết quả nghiên cứu về nguyên nhân của biến đổi khí hậu, những tác động của hiệu ứng nhà kính và những dự báo của các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học về diễn biến của các hiện tượng đặc thù của biến đổi khí hậu trong thời gian vừa qua và dự báo tới đây ở Việt Nam và trên toàn thế giới

     Trong khi làm việc ở các tổ, các đại biểu đã rất thống nhất quan điểm về tầm quan trọng của các tai họa do biến đổi khí hậu gây ra, đã nêu rất nhiều thí dụ gần đây về các tác hại của các hiện tượng khí hậu cực đoan như : hạn hán, cháy rừng, mưa, bão, lũ lụt… thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế, đặc biệt là nền nông nghiệp, và đời sống nhân dân, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồi núi… chưa được đầu tư phát triển…

      Kết thúc hội thảo, tất cả các đại biểu tham dự đều thống nhất cao đề xuất các tổ chức thành viên VietDHRRA tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin, hướng dẫn các chương trình hành động, trước hết là làm thay đổi hành vi của quần chúng nhân dân, nhất là nông dân và cư dân nông thôn, chủ động và hành động cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu trong phạm vi và hoàn cảnh của cá nhân và cộng đồng của mình, không ỷ lại , không chỉ trông chờ vào những phong trào, những dự án lớn, có tính chất lâu dài của toàn xã hội.

 

      Theo kết quả tổng hợp các phiếu đánh giá của các đại biểu tham dự gửi cho Ban Tổ chức thì :

       -  Nội dung các báo cáo chuẩn bị 81,25% là rất tốt, 18,75% là tốt.

       -  Nội dung thảo luận 68,75% là rất tốt, 31,25% là tốt.

       -  Chuẩn bị nơi họp và các dịch vụ 62,5% là rất tốt.

       -  Tài liệu in, phát 50,0% là rất tốt, 50,0% là tốt.

       - Ăn, ngủ 56,25% là rất tốt, 31,25% là tốt, 6,25% là trung bình.

Đặc biệt không có ý kiến nào đánh giá về bất kỳ công việc nào là kém hoặc rất kém.

 

         Cuộc hội thảo chuyên đề đã thành công tốt đẹp.

 

        Văn phòng ViêtDHRRA

         

^ Về đầu trang