Thông tin cập nhật

Cuộc họp Thường trực mạng lưới ViêtDHRRA

Cuộc họp Thường trực mạng lưới ViêtDHRRA
Ngày 21 tháng 6 năm 2018, tại Văn phòng CAEV (Tầng 4 nhà A1, Phương Mai, 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội), Thường trực của ViệtDHRRA đã họp dưới sự chủ tọa của GS. TS. Bùi Quang Toản, Chủ nhiệm ViệtDHRRA.

 

      Ngày 21 tháng 6 năm 2018, tại Văn phòng CAEV (Tầng 4 nhà A1, Phương Mai, 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội), Thường trực của ViệtDHRRA đã họp dưới sự chủ tọa của GS. TS. Bùi Quang Toản, Chủ nhiệm ViệtDHRRA.

      Tham dự cuộc họp có PGS. TS. Nguyễn Xuân Hồng và TS. Phạm Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm, đại diện của CAEV, NVCARD, VNAC, tổ quản lý dự án ReCoERDO, và một số cán bộ chuyên môn.

       Sau khi nghe GS. Bùi Quang Toản tóm tắt kết quả hoạt động  của mạng lưới từ Hội nghị toàn thể lần thứ tư đến nay và dự kiến công việc tiếp nối trong thới gian tới và PGS. Nguyễn Xuân Hồng giới thiệu kết quả cuộc họp với AsiaDHRRA và FAO vừa qua tại Fiji, Th.S. Hoàng Viết Mười thay mặt tổ quản lý dự án ReCoERDO báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm thứ hai và đề xuất một số nội dung cho năm thứ ba của dự án.

      Các đại biểu tham dự đã thảo luận, đánh giá cao các hoạt động của mạng lưới năm vùa qua và xác định các trọng tâm hoạt động cho các năm tới đây.

      Do những biến động của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của đất nước, rút kinh nghiệm và dựa vào kết quả và kinh nghiệm một năm hoạt động vừa qua, hội nghị thống nhất trọng tâm hoạt động phát triển nguồn nhân lực nông thôn của mạng lưới trong các năm tới đây sẽ nhằm giúp các tổ chức nhân dân, các tổ chức nông dân cung cấp các dịch vụ cho nông dân và cư dân nông thôn về :

     -  Củng cố và phát triển Tổ Hợp tác và Hợp tác xã Nông nghiệp

     -  Phòng chống các tác động của biến đổi khí hậu

     -  Bảo vệ môi trường và phòng chống vấn nạn thực phẩm bẩn

     - Xây dựng chuỗi sản xuất và thương hiệu nông sản hàng hóa phòng chống vấn nạn ế thừa nông sản sau vụ thu hoạch

     - Và Chuyên đề bình đẳng và công bằng giới.

     Đề nghị AsiaDHRRA, Dự án ReCoERDO tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của các thành viên trong khuôn khổ các chương trình nâng cao năng lựcvận động chính sách.

     Hội nghị đã kết thúc và đạt kết quả tốt đẹp.

 

Văn phòng ViêtDHRRA

 

 

 

 

      

   

^ Về đầu trang