Thông tin cập nhật

Hội thảo chuyên đề "Hợp tác xã Nông nghiệp - Hiện trạng, Nguyên nhân và các giải pháp"

Hội thảo chuyên đề "Hợp tác xã Nông nghiệp - Hiện trạng, Nguyên nhân và các giải pháp"
Các tổ đổi công, tổ vần công, tổ hợp tác và các Hợp tác xã nông nghiệp đã xuất hiện và thành công rực rỡ ở miền Bắc Việt Nam những năm 1958-1959. Sau đó nó bị đưa vào thời kỳ tập thể hóa suốt từ 1960-1986, ở miền Bắc và từ 1975 là ở cả nước. Từ sau 1986, bắt đầu thời kỳ đổi mới. Không còn hình thức tập thể hóa nữa. Hộ nông dân là đơn vị sản xuất độc lập tự chủ. Hợp tác xã nông nghiệp đã rơi vào tình trạng như hiện nay.

   

       Trong các ngày từ 15-17 tháng 5 năm 2018, tại Nhà khách Công đoàn Quảng Bá, Hà Nội, ViêtDHRRA, trong khuôn khổ kế hoạch của dự án ReCoERDO, đã tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề về Hợp tác xã Nông nghiệp, nội dung chủ yếu là phản ảnh hiện trạng, giải thích nguyên nhân của hiện trạng đó và đề xuất các giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát triển.

    Tham gia cuộc Hội thảo có lãnh đạo của ViêtDHRRA, một só khách mời, một số chuyên gia (Là các báo cáo viên) và cán bộ nghiên cứu của các thành viên : CAEV, NVCARD, VNFU, VNWU, VACVINA, VCA, NIAPP, VNATU, NIASP…

       Cuộc hội thảo đã nghe 4 báo cáo chính vê :

       - Một số vấn đề trong phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp ở Việt Nam.

       - Hợp tác xã Nông nghiệp: Hiện trạng, triển vọng và các giải phát triển khả thi.

       - Mô hình sản xuất nông nghiệp nào phù hợp với cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

       - Mô hình thí điểm thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp theo nguyên lý của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA) ở nước ta mấy năm trước đây.

       Các đại biểu tham dự cuộc Hội thảo đã sôi nổi thảo luận, nêu lên nhiều dẫn chứng thực tế, nhiều kinh nghiệm cụ thể ở nhiều nơi và qua nhiều thời kỳ khác nhau, đối chiếu với các nguyên tăc trong nước và các nguyên lý quốc tế, và đã thống nhất một số kết luận chính sau đây :

       1. Về hiện trạng Hợp tác xã Nông nghiệp :

   - Nhìn chung là yếu và ít hiệu quả.

   - Nặng về hình thức và chưa phải là lực lượng sản xuất chủ yếu của nông thôn.

   - Chưa hấp dẫn nông dân.

   - Tương lai phát triển chưa rõ ràng.

      2. Về nguyên nhân của tình trạng đó :

   -  Nông dân và cán bộ cơ sở chưa thật thông hiểu bản chất của Hợp tác xã.

   -  Còn có sự e ngại và do dự sợ là sẽ giống như kiểu tập trung trước đây.

   -  Cán bộ mới của các Tổ Hợp tác và các Hợp tác xã trình độ quản lý thấp.

   - Nông dân nhiều nơi đã quen với hình thức sản suất nhỏ lẻ, riêng rẽ.

   - Chưa có sự quan tâm đầy đủ của lãnh đạo các địa phương.

      3. Về một số giải pháp chính tiếp tục phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp :

   - Tiếp tục làm cho mọi người hiểu rõ về bản chất của Hợp tác xã nói chung và Hợp tác xã Nông nghiệp nói riêng.

   - Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ các tổ Hợp tác và các Hợp tác xã.

   - Tiếp tục tất cả các hình thức vận động chính sách về Hợp tác xã.

   Cuộc hội thảo đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

 

  Văn phòng ViêtDHRRA

 

 

 

      

^ Về đầu trang