Thông tin cập nhật

Diễn đàn làm vườn hữu cơ

Diễn đàn làm vườn hữu cơ
Nền sản xuất nông nghiệp cần được công nghiệp hóa để có thể nâng cao năng suất và chất lượng nông sản (nhất là nông sản hàng hóa vì được chế biến công nghiệp) từ đó tạo giá trị gia tăng. Mặt trái của công nghiệp hóa nông nghiệp là tạo ra sản phẩm và phụ phẩm có tồn dư các chất vô cơ, nhiều khi là các chất độc hại cho con người và cho môi trường. Cuộc sống mới với chất lượng cao đòi hỏi tuyệt đối an toàn , không độc hại khi sử dụng nông sản. Đòi hỏi đó chỉ có được với một nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

 

      Trong các ngày từ 19-21 tháng 4 năm 2018 tại khách sạn La Thành, phố Đội Cấn, Hà Nội, Hội làm vườn Việt Nam (VACVINA), thành viên của mạng lưới Phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam (VietDHRRA), trong khuôn khổ hoạt động của dự án    “Hợp tác vùng tăng cường năng lực các tổ chức nhân dân” (ReCoERDO) đã tổ chức Diến đàn “Làm vườn hữu cơ” nhằm cổ vũ một nền “Nông nghiệp Hữu cơ’ “ ở Việt Nam.

 Tham gia diễn đàn có lãnh đạo VACVINA, lãnh đạo VietDHRRA, các nhà khoa học nông nghiệp, đại diện một số chi hội làm vườn cơ sở và các cộng tác viên, các đối tác của VACVINA.

   Sau lời khai mạc của GS TS Ngô Thế Dân, Chủ tịch VACVINA, PGS TS Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chủ tịch VACVINA và Phó Chủ tịch VietDHRRA, nhà khoa học bảo vệ thực vật, đã trình bầy báo cáo có tựa đề “ Nông nghiệp hữu cơ, triển vọng, thách thức và các giải pháp về chính sách, pháp luật để thúc đẩy phát triển”.

      Tiếp theo đó TS Phạm Đồng Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giới thiệu “Dự thảo Nghi định của Chính phủ về Phát triển nền Nông nghiệp Hữu cơ ở nước ta”; TS Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch VietDHRRA, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng và Dậy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ (NVCARD), giới thiệu “Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS) trong nền nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam”.

      Các đâị biểu tham gia diễn đàn đã sôi nổi phat biểu thảo luận làm rõ thêm nhiều khía cạnh, chi tiết kinh tế kỹ thuật và bổ xung một số khái niệm thực tiễn.

      Tất cả mọi thành viên tham dự diễn đàn đã tham quan một câu lạc bộ làm vườn hữu cơ và một cơ sở sản xuất rau hữu cơ ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

      Diễn đàn đã được đánh giá là thành công tốt đẹp.

 

 

   VietDHRRA Ofice

 

  

^ Về đầu trang