Thông tin cập nhật

Thành lập Hợp Tác Xã nuôi ong Phúc Thành

Thành lập Hợp Tác Xã nuôi ong Phúc Thành
Từ 2014 với sự hướng dẫn và giúp đỡ của CAEV một nhóm hộ nông dân ở thôn Phúc Thành gọi là “Nhóm sở thích nuôi ong” đã hình thành, bắt đầu với 5 hộ và 7 đàn ong. Qua mấy năm vừa làm vừa học, đến năm 2017 riêng ở thôn Phúc Thành đã có 33 hộ nuôi với hơn 900 đàn và đã thu được gần 1 tấn mật ong bán ra thị trường. Nông dân ở các thôn và các xã lân cận cũng làm theo. AsiaDHRRA và CAEV từ 2016 đã triển khai dự án trợ giúp trong khuôn khổ Chương trình Phát triển nguồn nhân lực nông thôn. Tất cả dẫn đến sự ra đời hôm nay của Hợp tác xã nuôi ong Phúc Thành.

 

          Ngày 20 tháng 04 năm 2018, tại Nhà văn hóa thôn Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, Thai Nguyên, đã tiến hành Đại hội Thành lập Hợp tác xã nuôi ong Phúc Thành.

  Tham gia đại hội có 30 hộ gia đình đang nuôi ong mật ở các thôn Phúc Thành   ( xã Hóa Trung), Ao Rôm (xã Khe Mo) và Vai (xã Hoa Thượng), tham dự và  chứng kiến cuộc họp mặt còn có đại diện lãnh đạo của 3 xã nói trên, đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ, đại diện của Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện (CAEV).

          Ba mươi gia đình nuôi ong ở các thôn lân cận thôn Phúc Thành, sau khi được vận động, tập huấn, nghe giới thiệu và đi tham quan một số mô hình về sản xuất, chế biến và tiêu thụ mật ong, nghiên cứu và thấm nhuần Luật Hợp tác xã, đã tình nguyện làm đơn xin gia nhập Hợp tác xã. Hôm nay tất cả đều có mặt dự Đại hội.

          Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua 3 văn kiện chính về Hợp tác xã : Điều lệ Hợp tác xã, Quy chế hoạt động của Hợp tác xã và Kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Hợp tác xã.

          Đại hội đã bầu ra Ban Quản trị gồm 3 người do Ông Phạm Trung Tuấn làm Giám đốc, Bà Phạm Thị Hoa làm Phó giám đốc và một ủy viên Kiểm soát là ông Lê Văn Được.

          Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chúc mừng và công nhận sự kiện của lãnh đạo các xã và của phòng nông nghiệp huyện.

          Hiện nay Hợp tác xã Nuôi ong Phúc Thành đã chính thức hoạt động.

 

Văn phòng VietDHRRA-CAEV

 

 

 

      

^ Về đầu trang