Thông tin cập nhật

Lớp tập huấn "kỹ năng lãnh đạo và quản lý" cho các tình nguyện viên dự án AIN 6058 tại Phúc Thành, Thái nguyên

Lớp tập huấn "kỹ năng lãnh đạo và quản lý" cho các tình nguyện viên dự án AIN 6058 tại Phúc Thành, Thái nguyên
Để triển khai dự án với hàng trăm hộ gia đình nuôi ong, ở ba thôn Phuc Thành, Vải và Ao Rôm, đã hình thành một đội ngũ các tình nguyện viên. Họ là nòng cốt của từng nhóm 5-7 hộ gia đình. Họ cần được tập huấn không chỉ kỹ thuật nuôi ong mà cá các kỹ năng lãnh đạo và quản lý các nhóm nông hộ.

 

       Trong các ngày 25-27 tháng 12 năm 2016, dự án “ Cải thiện sản xuất mật ong ở thôn Phúc Thành, Thái Nguyên” do CAEV-ViêtDHRRA và AsiaDHRRA triển khai đã tổ chức lớp tập huấn cho các tình nguyện viên tham gia dự án của các thôn Phúc Thành ( xã Hóa Trung), Vải ( xã Hóa Thượng) và Ao Rôm (xã Khe Mo), huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Đây là lớp tập huấn thứ hai trong số các lớp tập huấn, tham quan, trao đổi, nhằm phát triển nguồn nhân lực của dự án.

  Nội dung chính của lớp học là các kỹ năng và cách thức quan hệ, giao tiếp, vận động, tập hợp và tổ chức, các thành viên trong cộng đồng cùng tham gia, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, để cùng đạt được mục tiêu chung: cải thiện nghề nuôi ong, phát triển sản xuất mật ong, tăng thu nhập cho các gia đình, góp phần cải thiện đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới.

  Tham gia lớp tập huấn có 32 học viên, trong đó 16 người ở thôn Phúc Thành, 11 người của thôn Ao Rôm và 5 người của thôn Vải.

       Các ông Phạm Trung An Giám đốc dự án, Hoàn Văn Tiến và Phạm Trọng Khánh thành viên Ban quản lý dự án, ông Nguyễn Văn Kha và Bà Phạm Thị Bình cán bộ của CAEV, đã tham dự và theo dõi quá trình tập huấn.

       Hướng dẫn các nội dung là Giáo sư Tiến sỹ Bùi Quang Toản, Thạc sỹ Vũ Đăng Quý và Kỹ sư Nông học Trần Hồng Thanh.

       Các học viên của lớp tập huấn này sẽ trực tiếp làm nòng cốt ở các nhóm hộ gia đình nuôi ong của các thôn, có nhiệm vụ nắm bắt tình hình đàn ong của từng hộ, trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ, gương mẫu áp dụng những kỹ thuật mới được dự án chuyển giao…

      Các học viên đã sôi nổi thảo luận, tiếp thu đầy đủ nội dung do các giáo viên truyền đạt, nêu nhiều kiến nghị cụ thể và đều hứa hẹn tích cực đóng góp để triển khai dự án thành công.

      Lớp tập huấn đã thu được kết quả tốt đẹp.

      Tất cả các học viên đã được nhận chứng chỉ do giám đóc dự án cấp.

 

      Văn phòng CAEV-ViêtDHRRA

 

 

    

^ Về đầu trang