Thông tin cập nhật

Lớp tập huấn "Đào tạo giảng viên" trong chương trình Dự án ReCoERDO do CAEV-ViêtDHRRA tổ chức

Lớp tập huấn "Đào tạo giảng viên" trong chương trình Dự án ReCoERDO do CAEV-ViêtDHRRA tổ chức
Trong kế hoạch triển khai dự án ReCoERDO của AsiaDHRRA, bốn năm, mỗi năm có một lớp tập huấn về một nội dung cơ bản,gọi là tập huấn vùng. Các DHRRA cử người tham dự sau đó về tổ chức ở từng nước . Các học viên cuối cùng sẽ là giảng viên ở tất cả các lớp tập huấn ở cơ sở. Đây là lớp tập huấn mà các giảng viên là những người đã tham dự lớp của AsiaDHRRA ở Myanmar.

 

        Từ ngày 10 đến 13 tháng 01 năm 2017 tại khách sạn Công Đoàn Quảng Bá, Hà Nội.

 CAEV-ViêtDHRRA đã tổ chức lớp tập huấn theo kế hoạch của Ban Quản lý Dự án ReCoERDO của AsiaDHRRA.

        Tham gia lớp tập huấn có 25 cán bộ của 10 tổ chức thành viên của ViêtDHRRA.

         Nội dung tập huấn chủ yếu dựa theo nội dung lớp tập huấn của AsiaDHRRA tổ chức ở Myanmar cuối 2016 vừa qua gồm : vai trò của cộng đồng, vai trò của các thành viên của cộng đồng trong việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người và cho cộng đồng, các kỹ năng tập hợp và phân tích thông tin, đánh giá các cơ hội và thách thức, mô tả và tham quan mô hình thực tế (Hợp Tác xã rau hữu cơ Thanh Xuân , Huyện Sóc Sơn- Hà Nội), giới thiệu và phân tích dự án…Học tập kinh nghiệm của phong trào Saemaul  Undong của Hàn Quốc trong xây dựng cộng đồng, lãnh đạo và quản lý cộng đồng, liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam, ở chính các tổ chức thành viên của ViêtDHRRA.

       Giảng viên là các thành viên nhóm cán bộ được cử đi tham dự lớp tập huấn của AsiaDHRRA tổ chức ở Myanmar gồm các anh Hoàng Viết Mười, Vũ Đăng Quý và các chị Nguyễn Thu Hà, Hoàn Thanh An, Trần Thị Thảo.

       GS.TS. Bùi Quang Toản tham gia giới thiệu và giải thích một số nội dung liên quan đến CAEV, ViêtDHRRA và dự án ReCoERDO.

       Trong hoàn cảnh thời tiết không thuận lợi, mưa rét kéo dài suốt 3 ngày, nhưng tất cả học viên, giảng viên và những người phục vụ đều rất nhiệt tình, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo giờ giấc , không ai vắng mặt buổi nào (kể cả tham quan thực địa)…Tất cả đã tạo nên lớp tập huấn thành công tốt đẹp.

       Tất cả các học viên đã được ViêtDHRRA và Ban Quản lý dự án cấp chứng chỉ.

 

 

 

 

      

^ Về đầu trang